Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”.

 

Udział w misji gospodarczej jest doskonałą okazją na dokonanie rozpoznania rynku zagranicznego, nawiązanie kontaktów biznesowych, czy wymianę doświadczeń, co doprowadzić może do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zagranicznymi kontrahentami.

 

Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii internacjonalizacji, która powinna przedstawiać realną koncepcję działań planowanych do podjęcia przez przedsiębiorstwo i ich skutki dla procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udziału w misji przyznawane jest przedsiębiorcy w formie pomocy de minimis, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

W związku z sytuacją związaną z pandemią informujemy, iż aktualnie nie prowadzimy naboru na misje gospodarcze. Decyzje o nowych naborach na kolejne okresy/lata podejmiemy na podstawie analizy sytuacji związanej z pandemią, o czym będziemy informować w oddzielnych komunikatach.

Szczegółowe informacje:

Dział Projektów, e-mail: projekty@barr.pl, tel. 52 585 88 80

Translate »