• 6288

  Szkolenia BARR

Szkolimy przedsiębiorców

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką powołaną m.in. do inspirowania działań służących rozwojowi gospodarczemu, w tym rozwojowi sektora MŚP. Wspieranie przedsiębiorczości BARR urzeczywistnia w projektach pn. „Szkoła Biznesu”, „Bydgoszcz Szuka Talentów” oraz „Szkoła BPO”. Realizując swoje cele Agencja współpracuje z sektorami biznesu, nauki i administracji.

Projekty szkoleniowe Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Szkoła Biznesu

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt pn. „Szkoła Biznesu”, który wspiera przedsiębiorczość w Bydgoszczy, poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom dokształcanie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Bydgoszcz Szuka Talentów

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt „Bydgoszcz Szuka Talentów”, który ma na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Szkoła BPO

Od 2014 r. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje szkolenia w ramach projektu – Bydgoska Szkoła BPO. Głównym założeniem projektu jest szkolenie kadr zgodnie z potrzebami pracodawców oraz kilkumiesięczne praktyki w firmie uczestniczącej w projekcie. Po ukończeniu kursu osoba ze zdobytą wiedzę informatyczną ma posiadać kompetencje stanowiące podstawę do pracy w firmie biorącej udział w projekcie. Docelowo całość projektu sfinansowano ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, co dla firm oznacza bezkosztowe przygotowanie kadry dla ich potrzeb.

 

Projekt dał szansę na zapewnienie stałych miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a także jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dodatkowo Szkoła BPO jest przykładem wykorzystania instrumentów wsparcia oferowanych przez Miasto Bydgoszcz po potrzeby pracodawców sektora nowoczesnych usług.

Bezpłatne testy kompetencji zawodowych

 

Termin: 18-22 stycznia 2021 r., godz. 8.00-14.00.

Partner: Wojewódzki Urząd Pracy

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Spotkanie z przedsiębiorczością online

 

Termin: 22 stycznia 2021 r., godz. 12.00 – 13.00

Organizator: BARR

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Mała działalność gospodarcza Plus w 2021 roku

 

Termin: 25 stycznia 2021 r., godz. 10.00 – 11.00

Partner: ZUS Oddział w Bydgoszczy

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Budowa systemu identyfikacji wizualnej firmy

 

Termin: 16 lutego 2021 r., godz. 16.30 – 18.00

Organizator: BARR

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Regulamin udziału w szkoleniach niekomercyjnych

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Tylko otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
 5. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).
 6. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 7. W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.
 8. Dokonując rejestracji na szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas szkolenia sesji fotograficznych i/lub wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.barr.pl oraz rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter) na profilach założonych przez Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
 9. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celu wzięcia udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w Bydgoszczy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp z o.o.

Kontakt

Maciej Górecki

Maciej Górecki

Starszy specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail