• 6288

  Szkolenia BARR

Szkolimy przedsiębiorców

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką powołaną m.in. do inspirowania działań służących rozwojowi gospodarczemu, w tym rozwojowi sektora MŚP. Wspieranie przedsiębiorczości BARR urzeczywistnia w projektach pn. „Szkoła Biznesu”, „Bydgoszcz Szuka Talentów” oraz „Szkoła BPO”. Realizując swoje cele Agencja współpracuje z sektorami biznesu, nauki i administracji.

Projekty szkoleniowe Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Szkoła Biznesu

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt pn. „Szkoła Biznesu”, który wspiera przedsiębiorczość w Bydgoszczy, poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom dokształcanie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Bydgoszcz Szuka Talentów

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt „Bydgoszcz Szuka Talentów”, który ma na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej, wspieranie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji kadr w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Szkoła BPO

Od 2014 r. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje szkolenia w ramach projektu – Bydgoska Szkoła BPO. Głównym założeniem projektu jest szkolenie kadr zgodnie z potrzebami pracodawców oraz kilkumiesięczne praktyki w firmie uczestniczącej w projekcie. Po ukończeniu kursu osoba ze zdobytą wiedzę informatyczną ma posiadać kompetencje stanowiące podstawę do pracy w firmie biorącej udział w projekcie. Docelowo całość projektu sfinansowano ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, co dla firm oznacza bezkosztowe przygotowanie kadry dla ich potrzeb.

 

Projekt dał szansę na zapewnienie stałych miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, a także jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dodatkowo Szkoła BPO jest przykładem wykorzystania instrumentów wsparcia oferowanych przez Miasto Bydgoszcz po potrzeby pracodawców sektora nowoczesnych usług.

Tarcza antykryzysowa – obejrzyj wideo ze szkolenia

Ze względu na duże zainteresowanie tematem pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii COVID-19, szkolenie „Tarcza antykryzysowa – najważniejsze regulacje prawne” zostało zarejestrowane na wideo.

 

Wideo dostępne na oficjalnym profilu BARR na Facebooku.

Konferencja online „EXPORT – ON! – Portugalia, Hiszpania, Brazylia”

 

Termin: 8 września 2020 r., godz. 10.00 – 13.00

Organizator: BARR, Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Button 2   Rejestracja na wydarzenie

Regulamin udziału w szkoleniach niekomercyjnych

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Tylko otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
 5. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).
 6. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 7. W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.
 8. Dokonując rejestracji na szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas szkolenia sesji fotograficznych i/lub wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.barr.pl oraz rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter) na profilach założonych przez Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
 9. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celu przekazywania przez BARR sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności o instrumentach wsparcia i działaniach BARR sp. z o.o. Administratorem danych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w Bydgoszczy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a właścicielowi danych przysługuje prawo wglądu do nich, jak również możliwość żądania ich poprawiania i usunięcia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o. o.

Kontakt

Maciej Górecki

Maciej Górecki

Starszy specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail