REGULAMIN

Uczestnictwa i zasad udziału w wydarzeniach niekomercyjnych BARR

 1. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak warunkiem bezpłatnego udziału w wydarzeniach (w tym organizowanych online) jest wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez uczestnika adres email informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Każdy uczestnik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Tylko otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na wydarzenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
 4. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o braku możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.
 5. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile wydarzenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
 6. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed wydarzeniem do godz. 12.00).
 7. Dokonując rejestracji na wydarzenie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu wydarzenia za pomocą zdjęć lub nagrań filmowych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz rozpowszechnianie poprzez social media (Linkedin, Facebook, Youtube, Twitter) wyłącznie na profilach założonych przez Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
 8. Rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia i rozliczenia poniesionych kosztów oraz marketingu i promocji świadczonych usług.
 9. Administratorem danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w Bydgoszczy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp z o.o.
 10. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem , jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wskazanym w art. 15 do 21 RODO.
 11. W związku z korzystaniem przez Administratora Danych z kont na portalach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Youtube oraz Twitter) możliwy jest transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich, które nie zapewniają identycznego poziomu ochrony danych osobowych, jaki gwarantuje RODO (w szczególności do Stanów Zjednoczonych). Informujemy, że właściciele poszczególnych portali deklarują, iż w przypadku ewentualnego transferu danych osobowych poza EOG, będzie to realizowane na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub innych równoważnych mechanizmów przewidzianych w Rozdziale V RODO. W celu otrzymania aktualnej i pełnej informacji na ten temat, każdorazowo należy zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez poszczególne portale społecznościowe, zamieszczonymi na ich stronach internetowych. Dostępne są one po następującymi linkami:

Sprawdź politykę prywatności LinkedIn dostępną na portalu

Sprawdź politykę prywatności Facebook Ireland Ltd. dostępną na portalu

Sprawdź politykę prywatności Youtube dostępną na portalu

Sprawdź politykę prywatności Twitter dostępną na portalu