Data wydarzenia: 11.01.2023, 10.00-11.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Automatyczny zapis do PPK w 2023 r. – najważniejsze informacje

W 2023 r. odbędzie się pierwszy automatyczny zapis pracowników do PPK. Pracodawcy będą musieli automatycznie zapisać do programu wszystkich zatrudnionych, którzy wcześniej zrezygnowali z oszczędzania w tej formie (ale wcześniej muszą ich o tym poinformować). Ci będą mogli ponownie z niego zrezygnować. Uczestnicz w szkoleniu aby szerzej dowiedzieć się, jak ten proces będzie przebiegał.

Dla kogo:

Szkolenie online ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności przedsiębiorcom sektora MŚP.

Agenda szkolenia

  • omówienie terminów obowiązywania deklaracji rezygnacji z PPK dla osób w wieku 18-55 lat oraz 55+,
  • ustawowe zadania podmiotu zatrudniającego – wyjaśnienie obowiązku przekazywania informacji pracownikom, którzy zrezygnowali z PPK,
  • jak naliczać wpłaty do PPK od marca 2023r. dla osób w wieku 18-55 lat oraz 55+? Objaśnienie z przykładami,
  • kiedy przekazywać wpłaty do PPK w związku z autozapisem 2023? Przykładowe działania,
  • wskazanie innych ważnych kwestii związanych z autozapisem 2023.

Informacje o prelegencie

Szkolenie online poprowadzi Mateusz Kozłowski,  Regionalny Ekspert PPK, Polski Fundusz Rozwoju.

Organizatorzy

logo BARR
Logo PFR

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy uczestnik, który wypełni formularz rejestracyjny otrzyma link dostępu do szkolenia online realizowanego na platformie MS Teams wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Translate »