Data wydarzenia: 15.02.2024, 10.00-12.00
Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, sala konferencyjna
Kategoria: szkolenie

Bezpieczeństwo IT dla biznesu – jak minimalizować ryzyko

Współczesne firmy narażone są na różne ataki cybernetyczne. Jak się przed nimi uchronić? Dowiesz się na szkoleniu organizowanym wspólnie z Eximo Project.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

 • definicja i zakres cyberzagrożeń,
 • przegląd najczęstszych typów ataków (np. phishing, malware, ataki DDoS),
 • statystyki i przykłady znaczących incydentów cybernetycznych.

Znaczenie cyberbezpieczeństwa w Zarządzaniu

 • rola zarządu w tworzeniu kultury cyberbezpieczeństwa,
 • wpływ cyberzagrożeń na biznes i reputację firmy,
 • przypadki naruszeń danych i ich konsekwencje,
 • obowiązki zarządu w aspekcie cyberbezpieczeństwa – aspekty prawne.

Strategia i zarządzanie ryzykiem cybernetycznym

 • omówienie ogólnej strategii bezpieczeństwa organizacji, w tym zarządzania ryzykiem, wyznaczaniem celów, polityk bezpieczeństwa, alokacji zasobów i zintegrowania bezpieczeństwa z głównymi celami biznesowymi.
 • zintegrowanie bezpieczeństwa z kulturą organizacyjną. Uświadamianie, jak bezpieczeństwo powinno być integralną częścią kultury organizacyjnej, co obejmuje edukację pracowników, promowanie odpowiedzialności i nagradzanie bezpiecznych praktyk.

Ochrona sieci i systemów

Omówienie elementów technologii, które powinny być zaimplementowane i wdrożone w organizacji. Zrozumienie kluczowych środków bezpieczeństwa ochrony sieci i systemu przed atakiem cybernetycznym, takie jak firewalle, systemy detekcji intruzów, antywirusy, systemy zabezpieczeń, kontroli dostępu, szyfrowanie danych i tworzenie kopii zapasowych.

Ochrona danych

Wykorzystanie  różnych sposobów zapewnienia ochrony danych zarówno w trakcie ich przesyłania, jak i przechowywania, poprzez stosowanie odpowiednich metod szyfrowania, autoryzacji oraz stosowania zasad minimalizacji, zbierania i przetwarzania danych. Omówione zagadnienia: szyfrowanie danych, zabezpieczenie haseł, kontrole dostępu, backup and Disaster Recovery, monitorowanie i wykrywanie zagrożeń (wycieki danych).

Edukacja i systemy jakości

 • znaczenie świadomości pracowników. Kierownictwo powinno rozumieć, jak kluczową rolę odgrywają pracownicy w utrzymaniu bezpieczeństwa organizacji. Znajomość zagrożeń związanych z ludźmi, takich jak błędy ludzkie, świadome lub nieświadome naruszanie zasad bezpieczeństwa jest kluczowa,
 • prawne aspekty. Omówienie zasad i regulacji związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym obowiązków związanych z ochroną danych osobowych i ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem bezpieczeństwa.
 • znaczenie stałego doskonalenia. Wskazanie na potrzebę stałego doskonalenia strategii i działań związanych z cyberbezpieczeństwem, aby być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i technologiami.

Plany awaryjne

 • w jaki sposób przygotować plany awaryjne?
 • jak reagować na incydenty bezpieczeństwa?
 • jak napisać skuteczne procedury ?

Macierz rozwoju cyberbezpieczeństwa

 • podsumowanie wcześniej omawianych obszarów rozwoju cyberbezpieczeństwa, wyznaczanie kierunku zmian i rozwoju,
 • definicja planu – mapy drogowej.

Przyszłość Cyberbezpieczeństwa

 • nadchodzące trendy i wyzwania w cyberbezpieczeństwie,
 • rola sztucznej inteligencji i automatyzacji w obronie przed cyberzagrożeniami,
 • NIS2.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Marcin Chlebowski – CEO w Eximo Project.

Organizatorzy

logo eximo

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie stacjonarne.

Translate »