Data wydarzenia: 21.03.2018, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Kancelaria Centrum Prawa zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Konstytucja dla Biznesu i pakiet zmian dla firm – omówienie planowanych ułatwień dla przedsiębiorców”, które odbędzie się dnia 21 marca 2018 r., w godz. 10.00 – 13.00 (sala nr 105) w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy.

Plan szkolenia:

Wstęp

Powitanie uczestników – krótka prezentacja Centrum Prawa

Blok I 

10:00-11:30 Prawo przedsiębiorców – nowe uregulowania prawne

1. Zasada wolności gospodarczej

2. Działalność nierejestrowana

3. Ulga na start dla poczatkujących przedsiębiorców

4. Wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy

5. NIP jak główna dana identyfikująca przedsiębiorców

6. Możliwość wydawania przez organy tzw. objaśnień prawnych

Prowadzący: Artur Kotliński & Maciej Sarnowski

Blok II

11.45 – 12.30 Proponowane zmiany w postepowaniu administracyjnym

1. Wprowadzenie zasady in dubio pro libertate:

  • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
  • wprowadzenie zasady pewności prawa

2. Przyspieszenie postępiania administracyjnego:

  • mediacja w administracji
  • ulepszenie współpracy między organami
  • możliwość zrzeczenia się odwołania
  • milczące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem strony

3. Kontrole i kary:

  • wprowadzenie ogólnych wytycznych stosowania kar
  • wprowadzenie terminów przedawnienia wymierzania i egzekucji kary

4. Pozostałe zmiany

Przerwa techniczna – 15 min

Prowadzący: Maciej Sarnowski

Blok III

12:30-13:00 Ułatwienie dochodzenia wierzytelności:

1. Zabezpieczenia i zwiększenie możliwości informowania o czynnościach dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela:

  • wydłużenie terminu upadku zabezpieczenia
  • żądanie wyjawienia czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela

2. Usprawnienie postępowania grupowego

3. Uzyskiwanie informacji o możliwościach płatniczych kontrahenta

Prowadzący: Artur Kotliński

Zakończenie

13.20 – 13.30 Podsumowanie i podziękowanie za uczestnictwo w szkoleniu

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Translate »