Data wydarzenia: 15.05.2018, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Księgowość małych podmiotów gospodarczych – rozszerzona książka przychodów i rozchodów” które odbędzie się dnia 15.05.2018 r., w godz. 9.00 – 16.00 w budynku Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Unii Lubelskiej 4C, w Sali 105.

Celem szkolenia jest przekazanie zasad prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie Rozporządzenia obowiązujących od dnia 11 maja 2013 r.

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub już rozpoczęły działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę aby prawidłowo prowadzić PKPiR. Przyszli pracownicy działów księgowości, absolwenci uczelni wyższych chcący wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszyscy którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz dodatkowych ewidencji, zdobędą wiedzę na temat znaczenia i zasad wystawiania poszczególnych dokumentów występujących w obrocie gospodarczym, zapoznają się ze sposobem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w poszczególnych kolumnach księgi oraz korygowania przychodów i kosztów. W trakcie części warsztatowej wykorzystają zdobytą na wykładzie wiedzę i na podstawie spreparowanych dokumentów dokonają zapisów księdze.

 

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorca-właścicielka biura rachunkowego, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

W razie pytań, prosimy o kontakt z panem Maciejem Góreckim, tel.: +48 885 550 233, e-mail: maciej.gorecki@barr.pl.

Plan szkolenia

Godzina

Temat zajęć

 

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW I DODATKOWYCH EWIDENCJI

 • Podmioty obowiązane, limity, terminy i zawiadomienie urzędu skarbowego.
 • Dodatkowe ewidencje, zakres informacji, sposób prowadzenia:

-ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,

-ewidencja wyposażenia,

-ewidencja sprzedaży.

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

 

ZAPISY W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Charakterystyka dokumentów na podstawie których dokonuje się zapisów w PKPiR (m.in. faktury, rachunki, dowody wewnętrzne, rozliczenia podróży służbowych).
 • Zapisy dotyczące zmniejszenia oraz zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d Ustawy o podatku dochodowym.
 • Sposób księgowania operacji gospodarczych w kolumnach PKPiR na podstawie Rozporządzenia.
 • Zapisy na podstawie raportów dobowych / miesięcznych oraz ich korygowanie na podstawie odrębnych ewidencji.

KOREKTA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W PKPiR

 • Korekta kosztów lub przychodów na podstawie corocznego spisu
  z natury.
 • Korekta błędnych zapisów w PKPiR.
 • Zmniejszenie oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d Ustawy o podatku dochodowym w okresie
  1 stycznia 2013 r. do 11 maja 3013 r.

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.15

ZAJĘCIA WARSZTATOWE – EWIDENCJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PKPiR CZ. 1

14.15 – 14.30

Przerwa

14.30 – 16.00

ZAJĘCIA WARSZTATOWE – EWIDENCJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PKPiR CZ. 2

16.00

Zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »