Data wydarzenia: 07.06.2018, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Kancelaria Centrum Prawa zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Narzędzia elektroniczne w prawie zamówień publicznych”, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 r., w godz. 10.00 – 13.15 (sala nr 105) w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy.

Czas: 3 h 15 min; w godz. 10.00-13.15

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z częścią najnowszych zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i SOHO, a także podmiotów prawa publicznego.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkową komunikacją elektroniczną oraz obowiązkowym fakturowaniem elektronicznym.

 

Szkolenie poprowadzi:

Maciej Sarnowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie, pracownik Działu Prawnego Centrum Prawa w Toruniu. Główny przedmiot jego zainteresowania stanowi prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych.

 

Temat: Narzędzia elektroniczne w prawie zamówień publicznych

Wstęp

10:00 – 10:15, Powitanie uczestników – krótka prezentacja Centrum Prawa

Blok I

10:15 – 11:40, Obowiązkowa komunikacja elektroniczna:

  • Platforma eZamówień
  • E-komunikacja z zamawiającym
  • Przygotowanie i przekazanie elektronicznego JEDZ
  • JEDZ składane przez podwykonawców
  • Elektroniczne składanie ofert
  • Wniesienie odwołania do KIO za pośrednictwem EPUAP

 

Przerwa techniczna – 20 min

 

Blok II

12:00 – 13:00, Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych:

 

  • Platforma eFakurowania
  • Definicja ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
  • Obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustandaryzowanych e-faktur
  • Wprowadzenie możliwości przetwarzania e-dokumentów księgowych związanych z realizacją zamówienia publicznego

 

Zakończenie

13.00 – 13.15, Podsumowanie i podziękowanie za uczestnictwo w szkoleniu

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Translate »