Data wydarzenia: 19.09.2018, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo w firmie – podstawowe aspekty” które odbędzie się dnia 19.09.2018 r., w godz. 9.00 – 16.00 w budynku Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Unii Lubelskiej 4C, w sali 105.

Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz uświadomienia im wagi prawa w obrocie gospodarczym. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi wykonywanie działalności gospodarczej (m.in. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny) oraz przedstawione zostaną informacje dotyczące umów w obrocie gospodarczym, również w oparciu o konkretne przykłady.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w początkowej fazie rozwoju (do 24 miesięcy od założenia firmy).

Podczas szkolenia zostaną wykorzystane zróżnicowane metody nauczania, adekwatne do realizowanego programu. Podstawą realizacji zajęć będzie wykład przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz dyskusja z uczestnikami szkolenia, ale również przeprowadzone zostaną: case study, dyskusja oraz ćwiczenia w grupach (tzw. „burza mózgów”). Przygotowana zostanie prezentacja multimedialna, materiały szkoleniowe dla uczestników oraz formularze ćwiczeń.

Szkolenie poprowadzi pan Piotr Sylwestrzak – doradca biznesu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Program szkolenia:

Godzina

Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

 

  • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych;

 

  • Znaczenie znajomości i stosowania prawa przez przedsiębiorcę

 

  • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej:

  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.00

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – c.d.:

  • Kodeks cywilny;
  • Kodeks spółek handlowych;
  • Kodeks pracy;
  • Inne

14.00 – 14.15

Przerwa

14.15 – 16.00

  • Umowy w obrocie gospodarczym – przykłady i ćwiczenia

16.00

Zakończenie szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Translate »