Data wydarzenia: 26.04.2019, 9:30
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Pragniesz poznać zasady tworzenia i funkcjonowania Prostej Spółki Akcyjnej? Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Kancelaria Centrum Prawa zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Prosta spółka akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej”, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 r., w godz. 9.30 – 13.00 (sala nr 105, I piętro) w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy.


Termin: 26.04.2019 r.

Czas: 3h 30 min.; w godz. 9.30 – 13.00

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia nowymi przepisami dotyczącymi prostej spółki akcyjnej.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i SOHO.


Szkolenie poprowadzą:

Artur Kotliński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, członek OIRP w Bydgoszczy. Współtworzy Dział Prawny Centrum Prawa w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie podatkowym oraz prawie transportowym.

Maciej Sarnowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie, pracownik Działu Prawnego Centrum Prawa w Toruniu. Główny przedmiot jego zainteresowania stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Ponadto zajmuje się prawem administracyjnym, prawem cywilnym oraz prawem ochrony danych osobowych.


Plan szkolenia:

09.30 – 09.45, Powitanie uczestników – krótka prezentacja Centrum Prawa

09.45 – 10.30, Prosta spółka akcyjna – zagadnienia wstępne

 • Pojęcie prostej spółki akcyjnej;
 • Powstanie spółki;
 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy:
 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza;
 2. Forma akcji;
 3. Przeniesienie akcji;
 4. Umorzenie akcji i nabycie własnych akcji;
 5. Wyłączenie, ustąpienie akcjonariusza i unieważnienie akcji.

10.45 – 12.15, Przepisy wspólne dla zarządu, rady nadzorczej i rady dyrektorów

 • Organy spółki;
 • Zarząd;
 • Rada nadzorcza;
 • Rada dyrektorów;
 • Walne zgromadzenie.

12.20 – 13.00, Zmiana umowy spółki i emisja akcji

 • Przepisy ogólne;
 • Upoważnienie zarządu do emisji akcji;
 • Rozwiązanie spółki;
 • Warunkowa emisja akcji;
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki;
 • Odpowiedzialność cywilna.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »