Data wydarzenia: 28.06.2017, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy Oddział w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. „Szukaj, pisz i działaj. Rzecz o dokumentach aplikacyjnych i strategiach poszukiwania pracy”, które odbędą się dnia 28 czerwca 2017 r., w godz. 9.00 – 12.00 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy), przy ul. Paderewskiego 26, sala nr 15.

Celem głównym szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz poznanie efektywnych metod szukania pracy.

Cele szczegółowe:

  • identyfikacja mocnych stron pod kątem przyszłej pracy,
  • projektowanie własnego życiorysu zawodowego (cv) i listu motywacyjnego,
  • eksponowanie swoich atutów zawodowych w dokumentach aplikacyjnych,
  • pozyskiwanie informacji i stworzenie własnej bazy pracodawców,
  • planowanie działań prowadzących do zdobycia pracy,
  • opracowanie własnej strategii poszukiwania zatrudnienia.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

  • wykład,
  • ćwiczenia wykonywane indywidualnie,
  • praca w zespołach,
  • dyskusja.

Czas trwania: 9:00 – 12:00

Lp. Temat Opis Czas
1 POWITANIE UCZESTNIKÓW i WPROWADZENIE

 

Celem tego bloku jest wzajemne poznanie, stworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania między uczestnikami, zapoznanie się z oczekiwaniami wobec warsztatu. Ustalenie zasad pracy. 15 min.

 

2 SAMOŚWIADOMOŚĆ ZAWODOWA §  Kreowanie wizerunku zawodowego

§  Atuty zawodowe, mocne strony

35 min.
3 Zasady pisania życiorysu zawodowego (cv) §  Rola dokumentów aplikacyjnych

§  Rodzaje życiorysów zawodowych

§  Alternatywne metody prezentowania swojej kandydatury przyszłym pracodawcom

§  Wybór formy cv oraz zakres umieszczanych informacji

40 min.
4 ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO

 

§  Argumentacja zachęcająca pracodawcę do naszego zatrudnienia

§  Co działa – wskazówki techniczne i merytoryczne

20 min.
Przerwa 15 min.
5 METODY POSZUKIWANIA PRACY §  Jak pracodawcy szukają pracowników

§  Skuteczność poszczególnych metod szukania pracy

15 min.

 

6 PLANOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ZNALEZIENIA PRACY §  Tworzenie bazy potencjalnych pracodawców

§  Źródła informacji o pracodawcach, co warto wiedzieć

§  Planowanie

§  Własna strategia poszukiwania pracy

 

 

40 min.

 

Szkolenie poprowadzi Anna Dudek: doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się indywidualnym wsparciem zawodowym oraz prowadzi zajęcia poradnictwa grupowego, w tym programy autorskie: twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych, adaptacja w miejscu pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

 

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »