Data wydarzenia: 02.03.2017, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Kancelaria Centrum Prawa zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – zmiany oraz propozycje zmian w przepisach”, które odbędzie się dnia 2 marca 2017 r., w godz. 10.00 – 13.30 w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy, w Sali 206A.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z częścią najnowszych zmian w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i SOHO, a także podmiotów prawa publicznego.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związanie ze zmianami mającymi na celu ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Plan szkolenia:

 

Blok I

10.15 – 11.30 Proponowane zmiany w postepowaniu administracyjnym

 1. Wprowadzenie zasady in dubio pro libertate:
 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
 • wprowadzenie zasady pewności prawa
 1. Przyspieszenie postępiania administracyjnego
 • mediacja w administracji
 • ulepszenie współpracy między organami
 • możliwość zrzeczenia się odwołania
 • milczące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem strony
 1. Kontrole i kary
 • wprowadzenie ogólnych wytycznych stosowania kar
 • wprowadzenie terminów przedawnienia wymierzania i egzekucji kary
 1. Pozostałe zmiany

 

Przerwa techniczna – 15 min

Prowadzący: Maciej Sarnowski & Jakub Sierant

 

Blok II

11:45-12:30 Ułatwienie dochodzenia wierzytelności:

 1. Zabezpieczenia i zwiększenie możliwości informowania o czynnościach dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela:
 • wydłużenie terminu upadku zabezpieczenia
 • żądanie wyjawienia czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela
 1. Usprawnienie postępowania grupowego
 2. Uzyskiwanie informacji o możliwościach płatniczych kontrahenta

Prowadzący: Jakub Sierant & Artur Kotliński

 

Blok III

12:30-13:00 Pozostałe zmiany

 1. zmiany w prawie budowlanym
 2. zmiany w prawie pracy
 3. zmiany w ksh oraz wprowadzenie instytucji prostej SA
 4. zmiana zasad sukcesji w biznesie

Prowadzący: Maciej Sarnowski & Artur Kotliński & Jakub Sierant

 

Zakończenie

13.20 – 13.30 Podsumowanie i podziękowanie za uczestnictwo w szkoleniu

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »