Data wydarzenia: 14.02.2019
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Zmiany w programie Płatnik i aplikacji ePłatnik od 1 stycznia 2019 r.”, które odbędzie się dnia 14 lutego 2019 r., w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej – ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059, I piętro, sala 105).


Na szkoleniu zostaną omówione następujące zmiany w programie Płatnik:

Zaktualizowane formularze:

 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń;
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa;
 • IM – informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej;
 • IR – informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

Nowo wprowadzone formularze:

 • ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych;
 • ZUS RIA – raport informacyjny;
 • ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej;
 • ZUS DRA cz. II – deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie;
 • ZUS RCA cz. II – imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Nowe funkcje i informacje:

 • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Inne dane” informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA;
 • prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Dane do wyliczeń i weryfikacji” informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prezentacja w kartotece ubezpieczonego w zakładce „zgłoszenia” danych dotyczących daty rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego;
 • dostosowanie obsługi dokumentu płatniczego do zmienionych pól w dokumencie ZUS DRA;
 • możliwość obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę;
 • możliwość wczytania nowego KEDU przy zachowaniu możliwości wczytania KEDU
  w dotychczasowym formacie;
 • możliwość wydruku raportu informacyjnego ZUS RIA celem przekazania pracownikowi.

Zmiany w aplikacji ePłatnik:

Zaktualizowane formularze:

 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »