Data wydarzenia: 04.02.2019, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Start do zmian podatkowych na rok 2019” (I termin) które odbędzie się dnia 04.02.2019 r., w godz. 9.00 – 16.00 w budynku Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Unii Lubelskiej 4C, w sali 105.

 Celem szkolenia jest przedstawienie zatwierdzonych zmian w przepisach podatkowych które wejdą w życie w 2019, w szczególności w zakresie rozliczania kosztów związanych z wykorzystaniem w działalności gospodarczej samochodów osobowych, nową stawką CIT, dodatkowo omówione zostaną przepisy związane z split payment, które weszły w życie  1.07.2018.

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

 

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę w zakresie wariantów rozliczenia wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych oraz na temat wpływu metody split payment na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, omówiona zostanie problematyka zmian w procedurach informacyjnych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.


Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca – właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

W razie pytań, prosimy o kontakt z panem Maciejem Góreckim, tel.: 885 550 233,
e-mail: maciej.gorecki@barr.pl.


Plan szkolenia:

9.00 – 9.15: Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30, ROZLICZENIE KOSZTÓW UŻYWANIA SAMOCHODÓW

 • Nowe limity związane z rozliczenie kosztów związanych z nabyciem samochodów osobowych.
 • Leasing, najem w kosztach firmy – zachowanie praw nabytych.
 • Wydzielenie kosztów eksploatacyjnych w umowach najmu długoterminowego.
 • Warianty procentowe rozliczania kosztów eksploatacyjnych.
 • Warunki pełnego zaliczenia do kosztów wydatków związanych z eksploatacją.
 • Obliczenie dochodu przy sprzedaży samochodu.

10.30 – 10.45  Przerwa

10.45 – 12.15

POZOSTAŁE  ZMIANY

 • Nowa stawka w podatku CIT i zasady jej stosowania.
 • Limit składek na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców.
 • Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.
 • Nowy termin i sposób informowania o wyborze formy opodatkowania oraz sposobie opłacania podatku.
 • Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
 • Opodatkowanie budynków komercyjnych.
 • Pracownicze plany kapitałowe – terminarz.
 • Podatek Exit tax.
 • Nowa stawka PCC od pożyczek.

KOLEJNE WYBRANE ZMIANY WG. DZIENNIKÓW USTAW NA DZIEŃ 27.12.2018  

12.15 – 12.30  Przerwa

12.30 – 14.00, METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – SPLIT PAYMENT

 • Istota i cel wprowadzenia podzielonej płatności.
 • Wpływ nowej regulacji na płynność finansową przedsiębiorcy.
 • Rachunek VAT – wydzielony rachunek bankowy do obsługi split payment.
 • Zasady funkcjonowania rachunku VAT i wykorzystania zgromadzonych na nim środków pieniężnych.
 • Procedura „uwolnienia środków” środków z rachunku VAT.
 • Realizacja dyspozycji bankowych przy użyciu tzw. komunikatu przelewu.
 • Zasady księgowania dyspozycji bankowych na podstawie przykładów.
 • Czy podzielona płatność jest rzeczywiście dobrowolna i kto decyduje o jej zastosowaniu?

14.15– 15.45, DYSKUSJA     


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »