Data wydarzenia: 15.01.2020, 10.00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz KPMG Sp. z o.o. zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Wsparcie dla branży IT na prace B+R”, które odbędzie się dnia 15 stycznia 2019 r., w godz. 10.00 – 14.00 w sali szkoleniowej Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Dworcowej 81B (sala D10).


Sektor usług IT jest wiodącym sektorem w zakresie innowacyjności w Polsce. Polscy specjaliści z tego sektora opracowują i dostarczają nowoczesne rozwiązania do wielu krajów świata. Rozwiązania szeroko pojętego sektora IT (software, hardware) są dziś nieodzowną częścią produktów i procesów w wielu innych branżach, jak np. branża medyczna, samochodowa, przemysł chemiczny i lotniczy. Aby wspomagać rozwój sektora IT w Polsce zostało ustanowionych wiele instrumentów wsparcia w postaci dostępnych ulg i dotacji, pozwalających znacznie obniżyć koszt funkcjonowania firm z sektora IT jak i wspomagać opracowywanie ulepszonych rozwiązań.


Takimi zachętami są m.in:

 • dofinansowanie płac inżynierów i programistów, i stosowanie IP Box (5% PIT) przez inżynierów/programistów działających B2B
 • ulga podatkowa na rozwój oprogramowania i hardware
 • obniżona stawka podatku 5% CIT/PIT na dochody ze sprzedaży oprogramowania/licencji (IP Box)
 • dotacje i zwolnienia podatkowe na utworzenie i rozbudowę centrów IT

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie w celu przybliżenia powyższych możliwości wsparcia ulgami i dotacjami od strony merytorycznej przez ekspertów KPMG.


Spotkanie będą prowadzić:

 • Radosław Ciechański, Tax Manager, zespół Innowacji, Ulg i Dotacji
 • Monika Piosik, Tax Consultant , zespół Innowacji, Ulg i Dotacji

Podczas spotkania oprócz części prezentacyjnej przewidzieliśmy część warsztatową / pytania podczas, której będziecie mieli Państwo możliwość porozmawiania z prelegentami odnośnie konkretnych przypadków i zagadnień (poniżej znajduje się szczegółowa agenda spotkania).


Agenda spotkania

Cześć pierwsza (prezentacja) – ok. 1  h

 1. Omówienie zasad pozyskania ulgi podatkowej na prace B+R
 • Jak poprawnie definiować prace B+R w sektorze IT
 • Koszty kwalifikowane
 • Zasady formalne
 • Obowiązki dokumentacyjne
 • Wyłączenia
 • Przykładowe zastosowanie
 1. Innovation Box – jak skorzystać
 • Kto może skorzystać
 • Na co można skorzystać – kwalifikowane prawa własności intelektualnej (w tym autorskie prawo do programu komputerowego)
 • Zasady wyliczania – dochód, podstawa opodatkowania, wskaźnik Nexus
 • Obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne
 • Jak skorzystać z preferencji IP Box – schemat postępowania
 1. 50% KUP (koszty uzyskania przychodu) – wyższe płace dla pracowników B+R i programistów
 2. Dotacje na projekty B+R
 • Źródła wsparcia
 • Poziomy dofinansowania
 • Kryteria wyboru
 • Przykładowe projekty
 • Polska Strefa Inwestycji

Cześć druga (warsztaty, pytania) – ok. 45 minut

 1. Możliwość przeanalizowania poszczególnych przypadków, wątpliwości i pytań przez prelegentów.

O doświadczeniu KPMG

Global KPMG R&D Incentives Network to sieć specjalistów od innowacji, ulg i dotacji działająca w biurach KPMG na świecie zatrudniająca ponad 1000 specjalistów, w tym inżynierów i programistów. Realizujemy projekty lokalne i międzynarodowe. W Polsce zespół Innowacji, Ulg i Dotacji zatrudnia ponad 20 specjalistów.

Firma zajmuje się pozyskiwaniem dotacji, ulg podatkowych, zwolnień strefowych, przeprowadzaniem audytów oraz analiz finansowych dla projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, inwestycyjnych oraz środowiskowych, opracowujemy strategie innowacji. Dysponuje zespołem, który specjalizuje się w branży IT.

W ramach konkursów dotacyjnych na działalność badawczo-rozwojową ogólnokrajowych, a także zachęt podatkowych, wspiera takie podmioty jak m.in.: Intel, Sony, Samsung, Ericsson, IBM, Alcatel-Lucent, Millennium, Mentor Graphics, SeaChange, GetResponse, Blue Soft, Clickmeeting, Egnyte, Enigma Pattern, Synerise, Peekd, SwiftShift, Aptiv.


Kiedy: 15.01.2019 r., godz. 10.00 – 14.00

Gdzie: sala szkoleniowa Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Dworcowej 81B (sala D10).


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Translate »