Data wydarzenia: 10.10.2019, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych – kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 10-11.10.2019 r., w godz. 9.00-16.00 w Restauracji Sowa w Bydgoszczy przy ul. Mostowej 4 (sala Waniliowa).

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym. Jako przedsmak zbliżającego się szkolenia dołączamy najświeższy raport walutowy opracowany przez Pana Jacka Maliszewskiego.


Dlaczego warto przyjść na szkolenie:

 • Każda firma zależna od poziomu kursów walutowych,  narażona jest na straty – nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu, ale także z powodu źle przeprowadzanego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
 • Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją; na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje;
 • Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, żeby to robić dobrze. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń przed tym ryzykiem; pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym; pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje , strategie opcyjne.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista firmy DMK . Pan Jacek od wielu lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”. Autor książki “Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”.

Współprowadzący szkolenie – Pan Łukasz Leszczyński; Od 2010 roku zarządzający ryzykiem finansowym w DMK. Od blisko 10 lat związany z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.


Istnieje możliwość zgłoszenia się na 1 wybrany dzień lub na 2 dni szkolenia.


Plan Szkolenia

Dzień I

8.45 – 9.00, Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15, Powitanie uczestników oraz prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network

9.15 – 10.30,  

 1. Przegląd prognoz sporządzonych przez czołowe instytucje finansowe na świecie – jak czytać takie prognozy, jakie wnioski z nich wyciągać, jak wykorzystywać te informacje do własnych celów. Prognozy dotyczące oczekiwanych w przyszłości poziomów notowań EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD.

10.30 – 10.45, Przerwa kawowa

10.45 – 12.00,

 1. Co to jest pozycja walutowa; rodzaje: krótka, długa, neutralna.
 2. Co to jest forward walutowy i jak z niego korzystać?

12.00 -12.15, Przerwa kawowa

12:15 – 13.30,

4.Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu.

13.30 – 14.00, Lunch

14.00 -15.00,

Cd 4. Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu.

15.00- 15.15, Przerwa kawowa

15.15- 16.00, 

 1. Audyt walutowy, polityka zarządzania ryzykiem walutowym, procedury, strategie zarządzania ryzykiem kursowym- formalne dokumenty wzmacniające bezpieczeństwo w procesie zarządzania ryzykiem.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części programu.

Dzień II

8.45 – 9.00, Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15, Powitanie uczestników oraz prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network

9.15 – 10.30,        

 1. Co to jest opcja walutowa? Kto jest nabywcą opcji a kto wystawcą?
 2. Ubezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej.

10.30 – 10.45, Przerwa kawowa

10.45 – 12.00,            

 1. Ryzyko księgowe, a ryzyko kasowe- różne podejście do zarządzania ryzykiem kursowym. Praktyczne przykłady z życia wzięte, polskich importerów i eksporterów. Najczęstsze błędy jakie są popełniane w tych procesach.

12.00 -12.15, Przerwa kawowa

12:15 – 13.30,    

4. Analiza techniczna wykresów kursów walut – jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży walut.

 • wskaźnik MACD – służący do określenia kierunku trendu
 • wskaźnik „oscylator stochastyczny” – służący do wskazania momentu zawarcia transakcji
 • kiedy zawrzeć transakcję zabezpieczającą, a kiedy spekulacyjną w świetle sygnałów płynących z wykresów.

5. Przegląd instrumentów rynku terminowego służących do zarządzania długoterminowym ryzykiem kursowym:

 • forward ubezpieczony opcją PUT lub CALL out the money
 • forward syntetyczny ubezpieczony opcją out the money
 • nabyta opcja głęboko w pieniądzu z zapłatą premii z dołu (deep in the money)
 • opcja na opcje – najbezpieczniejsza forma zarządzania ryzykiem
 • inne złożone strategie opcyjne (korytarz, korytarz z daszkiem, itp.)
 • opcje azjatyckie na kurs średni oraz na średni STRIKE – zalety ich stosowania

13.30 – 14.00, Lunch

14.00 -15.00,

 1. Przegląd instrumentów „toksycznych” – będących przyczyną problemów polskich przedsiębiorców w latach 2008-2009.
  1. opcje barierowe z wyłącznikami
  2. opcje barierowe z włącznikami

15.00- 15.15, 

15.15-16.00,  

 1. Zarządzanie ryzykiem otwartych pozycji walutowych netto oraz brutto – metody, przykłady, plusy i minusy tych metod.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części programu.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »