Data wydarzenia: 01.03.2021 - 05.03.2021
Miejsce: Online
Kategoria: konsultacje

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zapraszają w dniach 1-5.03.2021 r. do wykonania bezpłatnych testów kompetencji zawodowych.


Pragniesz poznać swoje mocne strony i kompetencje zawodowe? Skorzystaj z pomocy profesjonalnego doradcy zawodowego!

Jakie są korzyści z wykonania testu?

  • Lepiej poznasz swój potencjał zawodowy, mocne i słabe strony;
  • Wzrośnie poziom Twojej motywacji do samorozwoju;
  • Wyniki badania mogą być pomocne przy wyborze kierunku szkolenia, dalszego kształcenia lub satysfakcjonującej pracy/ samozatrudnienia.

Do wypełnienia testu zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie i posiadające doświadczenie zawodowe. Po wykonaniu testu otrzymają Państwo bezpłatny raport z badania.

Testy odbywać się będą w dniach 1-5.03.2021 r. Po rejestracji przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Bydgoszczy skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia dokładnej godziny wzięcia udziału w badaniu.


Liczba osób mogących wziąć udział w testach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do rejestracji na testy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod niniejszym linkiem.

Translate »