Data wydarzenia: 13.11.2019, 9:30
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na bezpłatne warsztaty pt. „Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas”, które odbędą się dnia 13 listopada 2019 r., w godz. 9.30 – 14.30 w sali nr 4 Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Warsztaty organizowane są w ramach programu „Akcja Akceleracja!”, którego partnerami są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z.o.o., Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Zapisz się na wydarzenie!

Metody dydaktyczne:

  • Wykład konwersatoryjny (metoda podająca)
  • Giełda pomysłów – burza mózgów (metoda poszukująca)
  • Metoda doświadczeń
  • Dyskusja panelowa
  • Prezentacja
  • Praca nad projektem

Program warsztatu:

  • Przedstawienie się uczestników – kim jestem?
  • Rozmowa z uczestnikami warsztatów o ich pomysłach na własną działalność
  • Tworzenie modelu biznesowego firmy w oparciu o schemat Business Canvas. Dyskusja i prezentacja.
  • Zakończenie warsztatu

Miejsce: sala nr 4 Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Data: 13.11.2019 r., godz. 9.30-14.30.


Warsztaty poprowadzi dr Maciej Górecki, starszy specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, coach przedsiębiorczości. Zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym skierowanym dla osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.


Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Translate »