Data wydarzenia: 13.04.2017, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne certyfikowane warsztaty pt. „Banki i bazy danych GUS – jak się w nich odnaleźć: Bank Danych Lokalnych”, które odbędą się dnia 13 kwietnia 2017 r., w godz. 10.00 – 12.45 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, budynek B, sala. 11/8.

Forma zajęć: warsztat komputerowy.

 

Miejsce zajęć: siedziba jednostki statystyki publicznej lub instytucji biorącej udział w spotkaniu.

 

Grupa odbiorców: zajęcia w postaci warsztatu komputerowego skierowane są do przedsiębiorców oraz liderów w zespołach i organizacjach, zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie wyszukiwania rzetelnych informacji statystycznych.

Cele warsztatu:

 

Uczestnik:

 • poznaje podstawy prawne funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasady udostępniania danych statystycznych,
 • poznaje podstawowe źródła danych statystycznych, ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • poszerza wiedzę z zakresu informacji zawartych na Portalu Informacyjnym (zawartość stron GUS/US),
 • poznaje przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych/Przekrojach Terytorialnych BDL,
 • poznaje ścieżki dostępu do konkretnych danych,
 • zdobywa umiejętność generowania danych w dostępnych formach prezentacji graficznej.

Metody i formy pracy:

 

Prezentacja multimedialna, pokaz on-line, ćwiczenia.

Program:

 1. Statystyka publiczna jako rzetelne źródło informacji
 • System statystyki publicznej w zarysie:
 • krajowe i europejskie ramy prawne funkcjonowania statystyki publicznej,
 • jakość w statystyce,
 • zasady udostępniania danych statystycznych (tajemnica statystyczna, zasada 3R).

 

 1. Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego
 • Zasoby informacyjne statystyki publicznej – przegląd wybranych informacji zawartych w Portalu:
 • Biuletyn Informacji Publicznej – informacje ogólne,
 • Portal Sprawozdawczy – informacje ogólne,
 • Metainformacje;
 • Ścieżki dostępu do danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej:
 • komunikaty, obwieszczenia, wyniki wstępne, wskaźniki (makroekonomiczne i monitorujące),
 • publikacje GUS,
 • publikacje US.

 

 1. Bank Danych Lokalnych – podstawowe informacje i funkcjonalności
 • Podstawowe informacje na temat Banku Danych Lokalnych.
 • Przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych.
 • Funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawarte w nim metadane:
  – omówienie zawartości BDL,
  – metadane
 • Przekroje Terytorialne Banku Danych Lokalnych:
 • Dane dla jednostki podziału terytorialnego,
 • Portret terytorium,
 • Ranking JST,
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca,
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

 

 1. Banki i bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego

 

 • Podstawowe informacje na temat pozostałych banków i baz danych GUS (Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Baza Demografia),
 • Zakres danych dostępnych w Dziedzinowych Bazach Wiedzy oraz Bazie Demografia.

 

 1. Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce (50 minut)
 • Ćwiczenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej, w tym z Banku Danych Lokalnych oraz Przekrojów Terytorialnych BDL w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej – ćwiczenia praktyczne

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Po szkoleniu rozdawane będą certyfikaty.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

 

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »