Data wydarzenia: 16.05.2017, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne certyfikowane warsztaty pt. „Banki i bazy danych GUS – jak się w nich odnaleźć: portal Geostatystyczny”, które odbędą się dnia 16 maja 2017 r., w godz. 10.00 – 12.45 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, budynek B, sala. 11/8.

Forma zajęć: warsztat komputerowy.

Miejsce zajęć: siedziba jednostki statystyki publicznej lub instytucji biorącej udział w spotkaniu.

Grupa odbiorców: zajęcia w postaci warsztatu komputerowego skierowane są do przedsiębiorców oraz liderów w zespołach i organizacjach, zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie wyszukiwania rzetelnych informacji statystycznych.

Cele warsztatu:

Uczestnik:

 • poznaje podstawy prawne funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasady udostępniania danych statystycznych,
 • poznaje podstawowe źródła danych statystycznych, ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • poszerza wiedzę z zakresu informacji zawartych na Portalu Informacyjnym (zawartość stron GUS/US),
 • poznaje przekrój informacji znajdujących się na portalu geostatystycznym,
 • poznaje ścieżki dostępu do konkretnych danych,
 • zdobywa umiejętność generowania danych w dostępnych formach prezentacji graficznej.

Metody i formy pracy:

Prezentacja multimedialna, pokaz on-line, ćwiczenia.

Program:

 1. Statystyka publiczna jako rzetelne źródło informacji
 • System statystyki publicznej w zarysie:
 • krajowe i europejskie ramy prawne funkcjonowania statystyki publicznej,
 • jakość w statystyce,
 • zasady udostępniania danych statystycznych (tajemnica statystyczna, zasada 3R).
 1. Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego
 • Zasoby informacyjne statystyki publicznej – przegląd wybranych informacji zawartych w Portalu:
 • Biuletyn Informacji Publicznej – informacje ogólne,
 • Portal Sprawozdawczy – informacje ogólne,
 • Metainformacje;
 • Ścieżki dostępu do danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej:
 • komunikaty, obwieszczenia, wyniki wstępne, wskaźniki (makroekonomiczne i monitorujące),
 • publikacje GUS,
 • publikacje US.
 1. Portal Geostatystyczny – podstawowe informacje i funkcjonalności
 • Podstawowe informacje na temat Portalu Geostatystycznego.
 • Zakres danych dostępnych w Portalu Geostatystycznym:
  • moduł przeglądarki danych geostatystycznych,
  • moduł prezentacji w siatkach kilometrowych.
 • Omówienie podstawowych narzędzi i związanych z nimi funkcjonalności.
 • Etapy generowania:
  – kartogramu,
  – kartodiagramu,
  – kartodiagramu na podkładzie kartogramu,
  – danych użytkownika,
  – raportu
 1. Banki i bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego
 • Podstawowe informacje na temat pozostałych banków i baz danych GUS (Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Baza Demografia),
 • Zakres danych dostępnych w Dziedzinowych Bazach Wiedzy oraz Bazie Demografia.
 1. Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce
 • Ćwiczenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej, w tym z Banku Danych Lokalnych oraz Przekrojów Terytorialnych BDL w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej – ćwiczenia praktyczne

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Po szkoleniu rozdawane będą certyfikaty.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Podziel się z innymi:
Translate »