Data wydarzenia: 21.10.2016, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy Oddział w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. „Budowanie kreatywności u siebie i w zespole”, które odbędą się dnia 21 października 2016 r., w godz. 9.00 – 14.00 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy), przy ul. Paderewskiego 26, sala nr 15.

Celem głównym szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności patrzenia na pojawiający się problem z różnych punków widzenia, dostrzegania jego różnych aspektów oraz tworzenia alternatywnych możliwości działania.

Cele szczegółowe:

  • przełamanie barier utrudniających kreatywne rozwiązywanie problemów,
  • odejście od schematów myślowych,
  • poznanie technik twórczego myślenia,
  • identyfikacja czynników hamujących i stymulujących twórcze myślenie,
  • poznanie roli i zasad pracy grupowej w procesie twórczego rozwiązywania problemów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

  • ćwiczenia wykonywane indywidualnie,
  • praca w zespołach,
  • dyskusja,
  • miniwykład,
  • techniki twórczego myślenia

Plan szkolenia:

Szkolenie poprowadzi Anna Dudek: doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się indywidualnym wsparciem zawodowym oraz prowadzi zajęcia poradnictwa grupowego, w tym programy autorskie: twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych, adaptacja w miejscu pracy.  Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców.  Miłośniczka historii i kultury krajów nadbałtyckich.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »