Data wydarzenia: 19.02.2019, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy Oddział w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne warsztaty pt. ”Wystąpienia publiczne w życiu prywatnym i zawodowym”, które odbędzie się dnia 19 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 13.00 w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy), przy ul. Paderewskiego 26, sala nr 15.


Cel główny:

Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i podniesienie profesjonalizmu w sytuacji wystąpienia publicznego.

Cele szczegółowe:

 • nabycie umiejętności przygotowania wystąpienia publicznego,
 • nabycie umiejętności wzbudzania zainteresowania audytorium tematem wystąpienia,
 • uświadomienie roli mowy ciała i języka emocji ,
 • poznanie wpływu autoprezentacji na skuteczność wystąpienia,
 • efektywne wykorzystywanie prezentacji multimedialnych,
 • nauczenie się radzenia sobie ze stresem, który towarzyszy wystąpieniom publicznym.

Korzyści dla uczestnika:

 • będzie umiał profesjonalnie przygotować wystąpienie,
 • będzie dobierał słowa i środki wyrazu zapewniające osiągnięcie zamierzonego efektu,
 • będzie potrafił wykorzystywać język ciała w celu wywołania określonego wrażenia,
 • będzie umiał zapanować nad tremą towarzyszącą wystąpieniom publicznym.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawowe reguły wywierania wpływu społecznego
 2. Warstwa werbalna i niewerbalna wystąpienia
 3. Autoprezentacja – sztuka wywoływania pozytywnego wrażenia
 4. Rola emocji w wystąpieniach
 5. Struktura wystąpienia i techniczne aspekty prezentacji
 6. Stres, trema – metody ich kontroli

Metody pracy:

Głównie metody warsztatowe: odgrywanie ról i scenek, dyskusja grupowa, ćwiczenia w zespołach i indywidualne, praca z kamerą oraz miniwykład, prezentacja multimedialna.

Czas trwania:  9:00 -13:00


Warsztaty poprowadzi Anna Dudek: doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się indywidualnym wsparciem zawodowym oraz prowadzi zajęcia poradnictwa grupowego, w tym programy autorskie: twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych, adaptacja w miejscu pracy.  Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »