Data wydarzenia: 14.11.2019, 9:30
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na bezpłatne warsztaty pt. „Twój pomysł na biznes – opracuj biznesplan!”, które odbędą się dnia 14 listopada 2019 r., w godz. 9.30 – 14.30 w sali nr 4 Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Warsztaty organizowane są w ramach programu „Akcja Akceleracja!”, którego partnerami są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z.o.o., Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Zapisz się na wydarzenie!

Cel warsztatu:

Zapoznanie uczestników warsztatu z metodami i narzędziami potrzebnymi do opracowania wstępnego biznesplanu własnej firmy.


Metody dydaktyczne:

  • Wykład konwersatoryjny (metoda podająca)
  • Giełda pomysłów – burza mózgów (metoda poszukująca)
  • Metoda projektowa
  • Prezentacja

Program warsztatu:

  1. Przedstawienie się uczestników – kim jestem?
  2. Jakie elementy powinien zawierać dobry biznesplan? Dyskusja.
  3. Prezentacja wzoru szablonu biznesplanu wykorzystywanego na zajęciach.
  4. Praca uczestników ze wstępną wersją ich biznesplanu. Prezentacja
  5. Zakończenie warsztatu.

Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5, sala nr 4.

Data: 14.11.2019 r., godz. 9.30-14.30.


Warsztaty poprowadzi dr Maciej Górecki, starszy specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, coach przedsiębiorczości. Zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym skierowanym dla osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.


Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Translate »