Data wydarzenia: 12.05.2017, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zapraszają na bezpłatne certyfikowane warsztaty pt. „Firma w rejestrze REGON”, które odbędą się dnia 12 maja 2017 r., w godz. 10.00 – 11.00 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, budynek B, sala. 11/8.

Forma zajęć: wykład, warsztat.

Grupa odbiorców: zajęcia w postaci wykładu i warsztatu skierowane są do:

  • przyszłych przedsiębiorców zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu rejestracji firmy w rejestrze REGON, informacji na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 oraz zakresu danych zgromadzonych w krupgn i zasad ich udostępniania.

Cele strategiczne:

 

Uczestnik spotkania zdobywa informacje o zasadach rejestracji firm w krupgn zgodnych z bieżącym stanem prawnym, uzyskuje wiedzę na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 oraz poznaje zakres danych zgromadzonych w rejestrze i ścieżki dostępu do nich.

Metody i formy pracy:

 

Prezentacja multimedialna, pokaz on-line, ćwiczenia, dyskusja.

 

Program:

1. Rejestracja firmy w rejestrze REGON (w zależności od zainteresowania uczestników omówienie zasad rejestracji wszystkich rodzajów podmiotów lub wybranego rodzaju):
• podmioty rejestrowane za pośrednictwem KRS;
• podmioty rejestrowane za pośrednictwem CEiDG;
• podmioty rejestrowane bezpośrednio urzędzie statystycznym;
• uzyskanie informacji o nadanym podmiotowi numerze REGON i wydawaniu zaświadczeń.

2. Polska Klasyfikacja Działalności:

• omówienie podstawowych zasad klasyfikowania działalności wg PKD 2007;
• sposoby uzyskiwania informacji na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007:
 wyszukiwarka PKD i przeglądarka interpretacji,
 procedura wydawania opinii interpretacyjnych przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

3. Dostęp do danych zgromadzonych w krupgn:
• wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej,
• udostępnianie danych z rejestru
4. Pytania uczestników szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Po szkoleniu rozdawane będą certyfikaty.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

 

W celu rezerwacji miejsca uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »