Data wydarzenia: 27.04.2023, 10.00-12.30
Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 (I piętro, sala nr 4)
Kategoria: szkolenie

Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!

Możliwość spotkania się i omówienia w grupie założeń modelu biznesowego swojej firmy dla wielu uczestników stanowi dużą wartość i możliwość konfrontacji ze zdaniem innych. Przyjdź i opowiedz nam o swojej wizji.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Plan szkolenia

  • biznesplan – omówienie struktury,
  • tworzenie biznesplanu krok po kroku (części opisowej i finansowej).

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p.o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator i partnerzy

Szkolenie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami projektu są Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Translate »