Data wydarzenia: 28.09.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport na świecie - aspekty podatkowe i księgowe w kontraktach B2B

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • omówienie aspektów podatkowych i księgowych na jakie powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy, planując podpisać kontrakt na rynkach zagranicznych poza granicami Europy,
 • omówienie aspektu handlowego, celno-podatkowego oraz płatności z jakimi wiąże się podjęcie się eksportu przez przedsiębiorcę,
 • wstępne wyjaśnienie pojęć związanych z finansowaniem oraz zabezpieczaniem transakcji eksportowej,
 • przedstawienie systemu EORI i numeru FEIN,
 • zapoznanie się uczestników z obowiązkami podatkowymi eksporterów oraz omówienie momentów ich nałożenia według różnych modeli transakcji,
 • przedstawienie dokumentów celnych, rodzajów ceł oraz barier celnych w handlu zagranicznym,
 • zapoznanie się uczestników z kalkulatorem taryfowym Isztar.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – podstawy eksportu

 1. W trakcie szkolenia objaśnione zostaną pojęcia związane z eksportem. Omówiony zostanie aspekt handlowo-jakościowy, celno-podatkowy oraz płatności z jakimi wiąże się podjęcie się eksportu przez przedsiębiorcę.
 2. Wstępnie wyjaśnione zostaną terminy stosowane w wypadku finansowania i zabezpieczania transakcji eksportowej, m.in. inkaso, akredytywa, faktoring, forfaiting, ubezpieczenie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), ponieważ są one ściśle związane z naturą szkolenia.
 3. Przedstawiony będzie także system Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) oraz przykładowo, dla zobrazowania wymogów innych państw, numer FEIN (Federal Employee Idenficitation Number) wykorzystywany w USA.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – rozliczenie podatkowe

 1. Import i eksport podlegają rozliczeniom VAT – podatku od towarów i usług. Ich rozliczenie zależne jest od poprawnie wyliczonej podstawy opodatkowania oraz przedstawionych dokumentów, które pokrótce zostaną przedstawione na szkoleniu. Podczas szkolenia przybliżone zostaną obowiązki podatkowe eksporterów.
 2. Omówione także zostanie w którym momencie obowiązek podatkowy zostaje nałożony na podatnika w zależności od różnych modeli transakcji.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – cło

 1. Przybliżona zostanie forma dokumentów celnych, rodzaje ceł oraz bariery celne z jakimi można się spotkać w handlu międzynarodowym.
 2. Przedstawione również zostaną zmiany jakie zaszły w handlu z Wielką Brytanią po Brexicie.
 3. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z kalkulatorem taryfowym Urzędu Celnego – kalkulator taryfowy Isztar4 – oraz jego sposobem działania.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

MILENA FILIPOWSKA

Doktor ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydziału Zarządzania, kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz absolwentka studiów doktoranckich na wydziale Gospodarki Międzynarodowej, specjalności Konkurencyjność Międzynarodowa.

Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą pracując w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz 15-letnie doświadczenie w obsłudze księgowo-rachunkowej podmiotów gospodarczych w prowadzonym przez siebie biurze rachunkowym. Od 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie księgowym i rachunkowym dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających własny biznes. Dodatkowo, szkoli przedsiębiorców w tematyce zabezpieczenia transakcji eksportowych, obowiązków podatkowych i księgowych oraz kwestii celnych.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »