Data wydarzenia: 16.11.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport na świecie - Chiny, Indie i Azja Południowo-Wschodnia

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • zapoznanie się z aspektem kulturowym eksportowania do Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej, w tym także charakterystyka kontaktów biznesowych na rynku amerykańskim,
 • zapoznanie się uczestników z metodami i sposobami nawiązywania współpracy z importerami na rynku Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej,
 • przedstawienie studium przypadku prowadzenia działalności eksportowej na rynku Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej,
 • poznanie prawnych i podatkowo-księgowych wymogów wprowadzenia produktów/usług do Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej,
 • omówienie najbardziej atrakcyjnych dla eksporterów branż na rynku Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – nawiązywanie relacji z kontrahentami z Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej

 1. Omówienie kultury biznesu w Azji i zasad jakimi charakteryzuje się kontakt biznesowy na tym rynku.
 2. Omówienie zasad i sposobów komunikacji z klientami z Azji w tym cold calling, telemarketing, social selling oraz komunikacja personalna przez LinkedIN.
 3. Przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – badanie rynku

 1. Przed rozpoczęciem aktywnego poszukiwania klientów na rynku lub od razu wprowadzeniem produktu, kluczowym jest by dobrze zbadać rynek i obecną na nim konkurencję. Przedstawione zostaną najważniejsze elementy, które należy poznać by nie popełnić kosztownych błędów, np. kanały promocji i dystrybucji.
 2. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek azjatycki.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – zagadnienia prawne i podatkowo-księgowe

 1. Omówienie formalności celnych, wysokości cła od danych towarów oraz wymaganych dokumentów eksportowych.
 2. Przedstawienie informacji dotyczących transportu towarów na teren Chin, Indii i Azji Południowo-Wschodniej.
 3. Wskazanie i omówienie branż z największym potencjałem na rynku azjatyckim, w tym także branż gdzie import do Azji jest znaczny.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

AGNIESZKA PAWŁOWSKA

Absolwentka Executive MBA Georgia University Atlanta oraz doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Posiada 18 lat doświadczenia w Biznesie Międzynarodowym. Swoje doświadczenie zdobywała zarządzając Działami Eksportu w firmach produkcyjnych, z sukcesem wprowadzając i rozwijając produkty na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach Chin, USA i RPA. Specjalizuje się w budowaniu strategii eksportowych dla firm, wprowadzaniu firm na rynki międzynarodowe, budowaniu wizerunku marki, sprzedaży eksportowej oraz w operacyjnym wsparciu eksportu. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Global Strateg Consulting sp. z o.o., gdzie jako ekspert wspiera polskie firmy w internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz operacyjnych działaniach i outsourcingu sprzedażowym.

Zajmuje się również aspektami kulturowymi w eksporcie i nawiązywaniu relacji handlowych, prawnymi oraz podatkowo-księgowymi wymogami wprowadzania produktów bądź usług na rynki. Dysponuje wieloma studiami przypadku prowadzenia działalności eksportowej na wielu rynkach zagranicznych. Ponadto, prowadzi działalność szkoleniową, podczas której stara się odpowiadać na pytania jakie towary i usługi warto eksportować do USA, Chin, Wietnamu, Indii oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz jakie są najbardziej dochodowe i atrakcyjne branże dla lokalnych importerów w tych krajach.

Posiada również spore doświadczenie w dziedzinie e-commerce, w zakresie omówienia zasad i etapów tworzenia, wdrażania i implementacji najważniejszych kanałów e-commerce’owych wykorzystywanych w eksporcie na rynki zagraniczne.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »