Data wydarzenia: 02.11.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport na świecie - Rosja

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • zapoznanie się z aspektem kulturowym eksportowania do Rosji, w tym także charakterystyka kontaktów biznesowych na rynku rosyjskim,
 • zapoznanie się uczestników z metodami i sposobami nawiązywania współpracy z importerami na rynku rosyjskim,
 • przedstawienie studium przypadku prowadzenia działalności eksportowej na rynku rosyjskim,
 • poznanie prawnych i podatkowo-księgowych wymogów wprowadzenia produktów/usług na rynek rosyjski,
 • omówienie najbardziej atrakcyjnych dla eksporterów branż na rynku rosyjskim.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – nawiązywanie relacji z rosyjskimi kontrahentami

 1. Omówienie kultury biznesu w Rosji i zasad jakimi charakteryzuje się kontakt biznesowy na tym rynku.
 2. Omówienie zasad i sposobów komunikacji z klientami z Rosji, w tym cold calling, telemarketing, social selling oraz komunikacja personalna przez LinkedIN.
 3. Przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy   o charakterze targowo-wystawienniczym.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – badanie rynku

 1. Przed rozpoczęciem aktywnego poszukiwania klientów na rynku lub od razu wprowadzeniem produktu, kluczowym jest by dobrze zbadać rynek i obecną na nim konkurencję. Przedstawione zostaną najważniejsze elementy, które należy poznać by nie popełnić kosztownych błędów, np. kanały promocji i dystrybucji.
 2. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek rosyjski przez firmę zagraniczną.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – wymogi prawne i podatkowo-księgowe

 1. Omówienie formalności celnych, wysokości cła od danych towarów oraz wymaganych dokumentów eksportowych.
 2. Przedstawienie informacji dotyczących transportu towarów na terenie Rosji.
 3. Wskazanie i omówienie branż z największym potencjałem na rynku rosyjskim, w tym także branż gdzie import do Rosji jest znaczny.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

Sebastian Sadowski-Romanov

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm. Priorytetem przedsiębiorstwa są kraje wschodnie: Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan. Pan Sebastian Sadowski-Romanov wspiera polskie firmy w wejściu na rynki zagraniczne poprzez efektywne wskazywanie i dobór partnerów biznesowych i handlowych, pośredniczenie w procesie negocjacyjnym także w ramach programu „Paszport do eksportu”.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »