Data wydarzenia: 21.09.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport na świecie - wprowadzenie

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • uświadomienie uczestnikom jak poważną decyzją jest eksport,
 • zapoznanie uczestników z analizą potencjału eksportowego oraz audytem eksportowym, a także różnicami między tymi dwoma badaniami,
 • przedstawienie narzędzia celnego – kodu HS – oraz jego zastosowania w handlu międzynarodowym,
 • znalezienie kodu HS dla wybranego produktu uczestnika,
 • budowanie umiejętności wyszukania własnego kodu HS produktu,
 • zapoznanie się uczestników z narzędziem wyboru rynku eksportowego – Export Indicator,
 • przedstawienie i omówienie modeli wejścia na rynki zagraniczne,
 • omówienie strategii cenowej, marketingowej i produktowej,
 • zapoznanie się ze sposobami i kanałami dystrybucji na przykładowym rynku.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – podjęcie decyzji o eksporcie

 1. Wprowadzenie: Pierwszym krokiem do sukcesu eksportowego jest trafne rozpoznanie swoich atutów i potencjału eksportowego. Początek drogi każdego eksportera to sprawdzenie czy ma odpowiednie zasoby by sprostać wejściu na nowy rynek. Analiza potencjału eksportowego oraz audyt eksportowy to dwa najważniejsze badania jakie przedsiębiorca może wykonać samodzielnie by przygotować swoją firmę do decyzji eksportowej.
 2. Jak wygląda analiza potencjału eksportowego? Podjęte zostaną zagadnienia wielkości firmy, ilości pracowników, także modele wejścia na rynki zagraniczne. Omówiony także zostanie potencjał eksportowy produktów.
 3. Jak wygląda audyt eksportowy? Kompleksowe badanie firmy pod względem eksportu obejmuje m.in. jakie działania zostały przyjęte i jakie efekty przyniosły, kto odpowiada za pozyskanie i obsługę nowych klientów, jakich kompetencji to wymaga, zdefiniowanie i określenie ich w zespole.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – wybór rynku docelowego

 1. Najkosztowniejszy błąd w eksporcie to niewłaściwy wybór rynku. Podczas szkolenia przedstawione zostanie narzędzie wyszukiwarki kodów HS oraz sposób korzystania z niego. Kody HS to ujednolicone, międzynarodowe kody celne według których odbywa się wymiana handlowa na świecie.
 2. Narzędzie: raport Export Indicator, który na podstawie kodu HS produktu jest w stanie wskazać wymianę handlową tym towarem na 150 rynkach świata. Dodatkowo, zawarta w raporcie jest analiza danych celnych dotyczących importu i eksportu największych i najbliższych rynków. Dzięki temu eksporter jest w stanie wybrać rynek na podstawie twardych danych, a nie tylko opinii czy sukcesów konkurencji.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – sposoby wejścia na rynek

 1. Przedstawione zostaną najpopularniejsze modele wejścia na rynki zagraniczne, ich wady i zalety.
 2. Sposób wejścia na rynek zagraniczny musi być dopasowany do produktu jaki eksporter chce sprzedawać. Dla przykładowego produktu omówione zostaną wybrane strategie cenowe, marketingowe, produktowe, a także możliwe sposoby i kanały dystrybucji na przykładowo obranym rynku.
 3. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

SEBASTIAN SADOWSKI-ROMANOV

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »