Data wydarzenia: 26.10.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport na świecie - wykorzystanie kanałów e-commerce

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • zapoznanie się z kanałami dystrybucji oraz kanałami promocji wykorzystywanymi w handlu międzynarodowym,
 • poznanie międzynarodowych kanałów e-commerce i ich funkcjonowania,
 • świadomość warunków prowadzenia kanału e-commerce na rynku zagranicznym,
 • zgłębienie cech idealnego pracownika działu e-commerce,
 • zapoznanie się z zagrożeniami przy prowadzeniu handlu e-commerce i płatności zagranicznych,
 • przybliżenie modelu procesu sprzedażowego z wykorzystaniem internetowych kanałów sprzedaży,
 • omówienie wskaźników sprzedaży i procesów up-sellingu oraz cross-sellingu,
 • wspomnienie zasad i sposobów komunikacji z klientami w handlu międzynarodowym,
 • przybliżenie technik i porad jak pozyskać zaufanie i przychylność zagranicznego klienta,
 • zaprezentowanie narzędzi stosowanych w promocji oraz sprzedaży internetowej na rynkach zagranicznych,
 • omówienie przykładowych case study.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – wprowadzenie do zagranicznego e-commerce

 1. By sprawdzić potencjał eksportowy rynku pod kątem e-commerce najważniejszym krokiem jest zbadanie rynku i bezpośredniej konkurencji, np. w badaniach takich jak kanały dystrybucji oraz kanały promocji. Wspomniane zostaną najważniejsze elementy tych badań oraz sposoby pozyskiwania tych informacji. Dzięki nim, jasnym będzie gdzie sprzedaje i promuje się konkurencja, co oferuje możliwości odpowiedniej adaptacji strategii sprzedażowych.
 2. Przedstawione zostaną pokrótce najważniejsze kanały e-commerce wykorzystywane w eksporcie, takie jak sklepy internetowe i internetowe platformy handlowe, oraz omówione będzie ich funkcjonowanie.
 3. Omówione zostaną pokrótce warunki prowadzenia kanału e-commerce na rynkach zagranicznych, cechy idealnego pracownika działu e-commerce oraz zagrożenia przy prowadzeniu płatności zagranicznych.

2. 10:15-11:15 – II Blok tematyczny – strategie sprzedażowe

 1. Omówiony będzie przykładowy model procesu sprzedażowego z użyciem internetowych kanałów sprzedaży i jego elementy.
 2. Zapoznanie ze wskaźnikami w sprzedaży online oraz metodami zwiększenia potencjału sprzedażowego, tj. up-selling i cross-selling.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – zastosowanie w praktyce

 1. Omówienie zasad i sposobów komunikacji z klientami, m.in. będzie tu mowa o tłumaczeniach, różnicach kulturowych oraz content marketingu.
 2. Przybliżony zostanie temat tzw. social proof, czyli techniki i porady jak pozyskać zaufanie i przychylność zagranicznego klienta tak by chciał polecić firmę/produkt innym.
 3. Wspomniane także będą narzędzia stosowane w promocji oraz sprzedaży internetowej na rynkach zagranicznych, w tym cold calling, telemarketing, social selling oraz komunikacja personalna przez LinkedIN. Ponadto, podjęte zostaną kwestie pozycjonowania SEO/SEM oraz płatnych narzędzi promocji takich jak, np. Google Ads.
 4. Przedstawione zostaną przykładowe case study firm, które używały kanałów e-commerce w handlu zagranicznym i omówione będą przypadki ich sukcesów oraz porażek.
 5. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegentach

Przemysław Michalski

Współautor strategii eksportowych w dziedzinie wejścia, sprzedaży i marketingu na wiele rynków dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem research’u rynków azjatyckich, afrykańskich, północnoamerykańskich i europejskich, sprzedażą b2b oraz internetową. Przeprowadza i analizuje transakcje rozliczeniowe. Zakresem jego działalności są również innowacyjne metody płatności w skali międzynarodowej oraz adaptacja możliwości wykorzystywania technologii blockchain. Obszarem jego działalności jest także eksport poprzez wykorzystanie kanałów e-commerce. Od lat prowadzi szkolenia, warsztaty i spotkania, które mają na celu wskazanie i omówienie najważniejszych kanałów e-commerce wykorzystywanych w eksporcie na rynkach zagranicznych oraz ich funkcjonalności i specyfika funkcjonowania na wskazanych rynkach. Prelegent projektu Polskie Mosty Technologiczne, który jest realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu od 2018 roku.

Tomasz Olszewski

Praktyk biznesu, ekspert z zakresu sprzedaży internetowej, szkoleniowiec. Wraz z zespołem Global-Strateg wdraża strategie eksportowe na rynki międzynarodowe. Zajmuje się przeprowadzaniem researchu rynków azjatyckich, afrykańskich i europejskich. Współtworzy strategie marketingowe i sprzedażowe dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Obszarem jego działalności są nowe media i związany z nimi marketing internetowy. Zna i płynnie porusza się w środowisku nowych mediów, wykorzystując ich możliwości do kreowania i wzmacniania wizerunku marki przy pomocy contentu odpowiedniego dla specyfiki rynków zagranicznych. Zajmuje się również eksportem poprzez kanały on-line – e-commerce. Jego doświadczenie jest związane z funkcjonalnością i specyfiką funkcjonowania platform handlowych na rynkach zagranicznych. Prelegent projektu Polskie Mosty Technologiczne, który jest realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu od 2018 roku.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »