Data wydarzenia: 20.04.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport w Europie - aspekty podatkowe i księgowe w kontraktach B2B

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • omówienie aspektów podatkowych i księgowych na jakie powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy, planując podpisać kontrakt na rynkach zagranicznych na terenie Europy,
 • omówienie aspektu handlowego, celno-podatkowego oraz płatności, z jakimi wiąże się podjęcie się eksportu przez przedsiębiorcę,
 • wstępne wyjaśnienie pojęć związanych z finansowaniem oraz zabezpieczaniem transakcji eksportowej,
 • przedstawienie systemu EORI,
 • zapoznanie się uczestników z obowiązkami podatkowymi eksporterów,
 • omówienie obowiązków podatkowych i momentów ich nałożenia według różnych modeli transakcji,
 • przedstawienie dokumentów celnych, rodzajów ceł oraz barier celnych,
 • zapoznanie się uczestników z kalkulatorem taryfowym Isztar,
 • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15-10:15 – I Blok tematyczny – podstawy eksportu

 1. Wyjaśnienie pojęć związanych z eksportem: aspekt handlowo-jakościowy, celno-podatkowy oraz płatności z jakimi wiąże się podjęcie się eksportu przez przedsiębiorcę.
 2. Terminy stosowane w wypadku finansowania i zabezpieczania transakcji eksportowej, m.in. inkaso, akredytywa, faktoring, forfaiting, ubezpieczenie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).
 3. System Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI).

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – rozliczenie podatkowe

 1. Import i eksport – rozliczenia VAT – podatku od towarów i usług. Ich rozliczenie zależne jest od poprawnie wyliczonej podstawy opodatkowania oraz przedstawionych dokumentów, które zostaną przedstawione na szkoleniu. Obowiązki podatkowe eksporterów.
 2. Wysokości podatku od towarów i usług (VAT) dla eksportu. W którym momencie obowiązek podatkowy zostaje nałożony na podatnika w zależności od różnych modeli transakcji.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III blok tematyczny – cło

 1. Forma dokumentów celnych, rodzaje ceł oraz bariery celne z jakimi można się spotkać w handlu międzynarodowym.
 2. Przykładowe rozliczenie celne wybranego towaru.
 3. Kalkulator taryfowy Urzędu Celnego – kalkulator taryfowy Isztar4 – oraz sposób jego działania.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

SEBASTIAN SADOWSKI-ROMANOV

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

W działalności zawodowej świadczy również usługi outsourcingu księgowości w Polsce, Rosji, Białorusi, Kazachstanie i w Niemczech. Ponadto, szkoli przedsiębiorców w tematyce zabezpieczania transakcji eksportowych, obowiązków podatkowych i księgowych oraz kwestii celnych.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »