Data wydarzenia: 27.04.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport w Europie - aspekty prawne w kontraktach B2B

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • omówienie aspektów prawnych, na jakie powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy planując podpisać kontrakt na rynkach zagranicznych na terenie Europy,
 • przedstawienie zwyczajów handlowych i praw handlu międzynarodowego,
 • zapoznanie się z działaniem Międzynarodowej Izby Handlowej oraz Konwencji Wiedeńskiej,
 • omówienie głównych zasad oraz zakresu stosowania Konwencji Wiedeńskiej, w tym praw i obowiązków sprzedającego i kupującego,
 • przedstawienie rodzajów umów oraz cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy handlowej,
 • omówienie reguł Incoterms 2020, ich zastosowania, sposobu użytkowania oraz najczęściej popełnianych błędów w użytkowaniu,
 • przedstawienie obowiązków sprzedającego i kupującego reguł Incoterms 2020,
 • omówienie różnic pomiędzy Incoterms 2010 a Incoterms 2020,
 • omówione kwestii spedycji, w tym różnice między umową spedycji a umową przewozu, zakres odpowiedzialności, jakich błędów nie należy popełniać przy zawieraniu umowy spedycyjnej oraz czego można wymagać od spedytora, a czego nie,
 • zapoznanie się z ochroną jaką daje ubezpieczenie OC Przewoźnika i ubezpieczenie CARGO,
 • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – umowy w prawie międzynarodowym

 1. Zwyczaje handlowe i kolejność stosowania praw w handlu międzynarodowym. Międzynarodowa Izba Handlowa oraz Konwencja Wiedeńska. Główne zasady oraz zakres stosowania Konwencji Wiedeńskiej, w tym prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego (eksportera i importera).
 2. Rodzaje umów pomiędzy eksporterem i importerem, a także cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy handlowej.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – Incoterms 2020

 1. Reguły Incoterms 2020 oraz ich zastosowanie w umowach handlowych. Reguły: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF.
 2. Obowiązki sprzedającego i kupującego, czyli eksportera i importera wg Reguł Incoterms. Momenty przejścia ryzyka w transakcji. Podrzędne reguły oraz w jaki sposób ich używać.
 3. Różnice pomiędzy Incoterms 2010 a Incoterms 2020.
 4. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – Spedycja i ubezpieczenie

 1. Kwestia spedycji – w tym różnice między umową spedycji a umową przewozu, zakres odpowiedzialności, jakich błędów nie należy popełniać przy zawieraniu umowy spedycyjnej oraz czego można wymagać od spedytora, a czego nie.
 2. Kwestia ubezpieczenia – OC Przewoźnika i ubezpieczenie CARGO.
 3. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

SEBASTIAN SADOWSKI-ROMANOV

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

Spędził kilkaset godzin na salach szkoleniowych, gdzie uczył przedsiębiorców na co zwracać uwagę pod kątem prawnym, planując kontrakt na rynkach zagranicznych na terenie Europy. Ekspert z zakresu Międzynarodowych Reguł Handlu.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »