Data wydarzenia: 11.05.2021
Godzina: 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport w Europie - finansowanie i zabezpieczanie transakcji

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • omówienie najważniejszych instrumentów finansowania i zabezpieczania transakcji międzynarodowych na terenie Europy,
 • zapoznanie się z metodami rozliczania transakcji międzynarodowych,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania akredytywy eksportowej i jej rodzajów,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania inkaso eksportowego,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania faktoringu eksportowego i jego rodzajów,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania forfaitingu eksportowego,
 • omówienie warunków i stosowania ubezpieczenia należności eksportowej oraz jego rodzajów,
 • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – wstęp do finansowania i zabezpieczania eksportu

 1. Zapewnienie eksporterom poczucia bezpieczeństwa w dokonywaniu opłat międzynarodowych – sposoby zabezpieczenia transakcji, strategie zabezpieczenia ryzyka kursowego na wypadek spadku lub wzrostu kursu waluty, w jakiej wykonywana będzie opłata. Objaśnienie terminów: akredytywa, inkaso, faktoring, forfaiting oraz ubezpieczenie należności eksportowych.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – zasady rozliczania transakcji

 1. Omówienie zasad stosowania akredytywy eksportowej, w tym akredytywy zaliczkowej i akredytywy zabezpieczającej. Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji. Zyski używania akredytywy eksportowej.
 2. Zasady stosowania inkaso eksportowego. Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji. Zyski używania inkaso eksportowego.
 3. Zasady stosowania faktoringu eksportowego oraz jego rodzaje, w tym faktoring niepełny (z regresem) i faktoring pełny (bez regresu). Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji.
 4. Zasady forfaitingu eksportowego. Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – ubezpieczenie należności eksportowych

 1. Ubezpieczanie należności eksportowych – na czym polega i jak je stosować.
 2. Rodzaje ubezpieczenia należności eksportowych ze względu na ubezpieczane ryzyko: ryzyko produkcji, ryzyko handlowe, ryzyko polityczne.
 3. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

SEBASTIAN SADOWSKI-ROMANOV

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

Przeprowadził kilkanaście szkoleń dla dużych i średnich przedsiębiorstw, dotyczących ubezpieczeń transakcji eksportowych oraz narzędzi finansowych w handlu międzynarodowym.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Podziel się z innymi:
Translate »