Data wydarzenia: 11.05.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport w Europie - finansowanie i zabezpieczanie transakcji

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • omówienie najważniejszych instrumentów finansowania i zabezpieczania transakcji międzynarodowych na terenie Europy,
 • zapoznanie się z metodami rozliczania transakcji międzynarodowych,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania akredytywy eksportowej i jej rodzajów,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania inkaso eksportowego,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania faktoringu eksportowego i jego rodzajów,
 • zapoznanie się z zakresem stosowania i użytkowania forfaitingu eksportowego,
 • omówienie warunków i stosowania ubezpieczenia należności eksportowej oraz jego rodzajów,
 • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – wstęp do finansowania i zabezpieczania eksportu

 1. Zapewnienie eksporterom poczucia bezpieczeństwa w dokonywaniu opłat międzynarodowych – sposoby zabezpieczenia transakcji, strategie zabezpieczenia ryzyka kursowego na wypadek spadku lub wzrostu kursu waluty, w jakiej wykonywana będzie opłata. Objaśnienie terminów: akredytywa, inkaso, faktoring, forfaiting oraz ubezpieczenie należności eksportowych.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – zasady rozliczania transakcji

 1. Omówienie zasad stosowania akredytywy eksportowej, w tym akredytywy zaliczkowej i akredytywy zabezpieczającej. Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji. Zyski używania akredytywy eksportowej.
 2. Zasady stosowania inkaso eksportowego. Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji. Zyski używania inkaso eksportowego.
 3. Zasady stosowania faktoringu eksportowego oraz jego rodzaje, w tym faktoring niepełny (z regresem) i faktoring pełny (bez regresu). Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji.
 4. Zasady forfaitingu eksportowego. Proces stosowania tego rodzaju rozliczania transakcji.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – ubezpieczenie należności eksportowych

 1. Ubezpieczanie należności eksportowych – na czym polega i jak je stosować.
 2. Rodzaje ubezpieczenia należności eksportowych ze względu na ubezpieczane ryzyko: ryzyko produkcji, ryzyko handlowe, ryzyko polityczne.
 3. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegentach

Wojciech Marciniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowychw Warszawie (kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja: finanse międzynarodowe) oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek – stosunki międzynarodowe). Od 2004 roku jest nieprzerwanie związany z rynkami finansowymi, pracując w bankach takich jak: Euro Bank S. A., Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, Bank Zachodni WBK S.A., Bank BPH S.A., Kredyt Bank S.A., BRE Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., obecnie jest także partnerem zarządzającym w Pro-Profit S.C.

Przede wszystkim praktyk, ale również autor wielu szkoleń i prezentacji oraz trener z zakresu bezpieczeństwa finansów przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie oraz biegła znajomość rynku pozwala mu na dostarczanie swoim klientom oraz słuchaczom skutecznych rozwiązań z zakresu optymalizacji finansów przedsiębiorstw, m.in. poprzez produkty finansowania handlu dla sektora MŚP i Large oraz szeroko rozumiane produkty zabezpieczające transakcje przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym.

Piotr Łukaszewski

(ur. 1973) – absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Finansów
w Warszawie, specjalizacja: Bankowość, związany nieprzerwanie od 1999 roku z rynkami finansowymi jako praktyk oraz trener. Doświadczenie oraz wiedzę zdobywał pracując w największych bankach, takich jak: Citibank (Poland) S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Odpowiadał za zarządzanie portfelem instrumentów pochodnych klientów korporacyjnych segmentu MŚP, w obszarze przygotowywania, wyceny oraz wdrażania strategii zabezpieczania ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej.

Od wielu lat jako specjalista działa w obszarze zabezpieczania ryzyka kursowego
i zarządza pozycją walutową przedsiębiorstw prowadzonych przez swoich klientów. Poprzez liczne szkolenia i prezentacje dla obecnych oraz potencjalnych klientów jest nieustająco zaangażowany w proces finansowego edukowania, ze szczególnym wskazaniem na istniejące w firmach ryzyko walutowe i właściwe jego postrzeganie.

Bazując na swoim doświadczeniu oraz wiedzy jest przekonany, że o ile wcześniej zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania, niezależnie od zawirowań na rynku walutowym, prowadzony biznes może być przewidywalny.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »