Data wydarzenia: 04.05.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport w Europie - negocjacje B2B

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności planowania negocjacji i osiągania porozumienia z kontrahentami w handlu międzynarodowym na terenie Europy,
 • zapoznanie się z celami negocjacji,
 • przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przy planowaniu negocjacji,
 • omówienie aspektu kulturowego negocjacji biznesowych na arenie międzynarodowej w Europie, w tym przedstawienie najważniejszych elementów kultury biznesowej, które trzeba zbadać przed rozpoczęciem planowania negocjacji,
 • zapoznanie się z modelami i wymiarami kulturowymi negocjacji B2B,
 • przedstawienie najważniejszych strategii negocjacyjnych w handlu międzynarodowym, w tym omówienie modelu Harwardzkiego i omówienie elementów BATNA,
 • budowanie umiejętności tworzenia planów negocjacji,
 • ćwiczenia negocjacyjne,
 • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15-10:15 – I  Blok tematyczny – planowanie negocjacji

 1. Przygotowanie merytoryczne do negocjacji – wiedza o kliencie, o tym co robi i co dla niego jest najważniejsze. Sposoby pozyskiwania informacji o partnerze negocjacyjnym. Jak najlepiej interpretować uzyskane dane.
 2. Zapoznanie się z celami negocjacji – minimalny (break point), optymalny, maksymalny (opening point).
 3. Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu negocjacji i jak ich uniknąć.

10:15-11:15 – II  Blok tematyczny – aspekt kulturowy negocjacji biznesowych

 1. Negocjacje międzynarodowe – aspekt różnic kulturowych, które mogą przesądzić o sukcesie rozmów biznesowych. Dogłębne badanie kultury rynku. Najważniejsze elementy kultury rynku, które należy zbadać przed podjęciem się planowania negocjacji.
 2. Modele i wymiary kulturowych negocjacji B2B.
 3. Case study – firma z branży kosmetycznej, negocjacje wejścia na rynek rosyjski.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – strategie negocjacyjne

 1. Przedstawienie i omówienie modeli negocjacji: unikanie, uległość, rywalizacja, współpraca, kompromis.
 2. Harwardzki model negocjacji B2B.
 3. Przedstawienie przykładowego scenariusza negocjacji, w którym zawarte będą: Elevator Pitch, przykładowe dialogi, obiekcje drugiej strony i argumentacja poszczególnych elementów oferty w dwóch wariantach: pozytywnym i negatywnym. Omówienie wszystkich tych elementów BATNA i porady jak dobrze je przygotować.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

SEBASTIAN SADOWSKI-ROMANOV

Przedsiębiorca i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 roku od jednoosobowej działalności Import-Export Sebastian Sadowski. Zajmował się wówczas importem obuwia z Włoch i elektroniki z Niemiec, sprzedając towar w Polsce, Rosji i na Białorusi.

W 2000 roku prowadził przedstawicielstwa dwóch firm z Taiwanu i Hong Kongu. Od 2002 do 2007 roku prowadził firmę handlową w Rosji. W 2004 rozpoczął import tkanin z Chin na potrzeby polskiego zakładu krawieckiego, a w 2005 roku otworzył wraz z chińskim partnerem zakład krawiecki w Chinach.

Od 2010 r., przekazując wieloletnie doświadczenie zdobyte w handlu międzynarodowym, wspiera polskie firmy w rozwoju działalności eksportowej, świadcząc im najwyższej jakości usługi szkoleniowe oraz z zakresu doradztwa biznesowego. Firma ITRO, której jest prezesem, buduje i wdraża strategie eksportowe zarówno dla średnich oraz mniejszych firm.

Wspiera polskie firmy w wejściu na rynki zagraniczne poprzez efektywne wskazywanie i dobór partnerów biznesowych i handlowych, pośredniczenie
w procesie negocjacyjnym, także w ramach programu „Paszport do eksportu”.

Przeprowadził kilkanaście szkoleń dotyczących negocjacji biznesowych, gdzie starał się uświadomić polskim przedsiębiorcom, że cena sprzedaży nie jest istotnym czynnikiem w eksporcie i dlaczego.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »