Data wydarzenia: 25.05.2021
Godzina: 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport w Europie - Skandynawia

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • zapoznanie się z aspektem kulturowym eksportowania do Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii i na Islandię, w tym także charakterystyka kontaktów biznesowych na tych rynkach,
 • zapoznanie się uczestników z metodami i sposobami nawiązywania współpracy z importerami na rynkach skandynawskich,
 • przedstawienie studium przypadku prowadzenia działalności eksportowej na rynku: Toys R Us i Dr Irena Eris,
 • poznanie prawnych i podatkowo-księgowych wymogów wprowadzenia produktów/usług na rynki skandynawskie,
 • omówienie najbardziej dochodowych i atrakcyjnych branż dla lokalnych importerów,
 • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – nawiązywanie relacji ze skandynawskimi kontrahentami

 1. Omówienie kultury biznesu w Skandynawii i zasad jakimi charakteryzuje się kontakt biznesowy na rynku szwedzkim, fińskim, duńskim, norweskim i islandzkim.
 2. Omówienie zasad i sposobów komunikacji z klientami ze Skandynawii, w tym cold calling, telemarketing, social selling oraz komunikacja personalna przez LinkedIN.

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – badanie rynku

 1. Kluczowe kwestie przed rozpoczęciem aktywnego poszukiwania klientów na rynku – badanie rynku i obecnej na nim konkurencji. Najważniejsze elementy, które należy poznać, by nie popełnić kosztownych błędów, np. kanały promocji i dystrybucji.
 2. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek szwedzki przez amerykańską firmę z branży zabawek dla dzieci – Toys R Us.
 3. Omówienie case study (studium przypadku) wejścia na rynek duński przez polską firmę z branży kosmetycznej – Dr Irena Eris.

11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – wymogi prawne i podatkowo-księgowe

 1. Omówienie formalności celnych oraz wymaganych dokumentów eksportowych niezbędnych do eksportowania do krajów skandynawskich.
 2. Branże z największym potencjałem na rynkach skandynawskich, w tym także branże, gdzie import do tych krajów jest znaczny.
 3. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

Inna Sadowska-Romanova

Absolwentka germanistyki na Kubanski Gosudarstviennyi Universitet oraz absolwentka uzupełniających studiów magisterskich Plechanowskaja Gosudarstviennaja Akademia
w Moskwie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w niemieckim koncernie budowlanym HOCHTIEF RUSSIA jako asystentka zarządu i koordynator projektów budowlanych. Nadzorowała i koordynowała prace podległych jej zespołów projektowych oraz sama brała czynny udział w projektach na rynku rosyjskim i niemieckim z powodu wysokich kompetencji lingwistycznych.

Od 2011 roku jest związana z firmą ITRO Sp. z o.o. jako koordynator projektów eksportowych. W okresie 2011-2017 brała udział w ponad 30 projektach eksportowych na wielu rynkach zagranicznych. Ekspert od rynków skandynawskich.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. marketingu w ITRO Sp. z o.o. Specjalizuje się w nadzorowaniu projektów marketingowych oraz social sellingu. Posiada ogromną wiedzę o trendach w dziedzinie e-eksportu. Dla pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw przeprowadziła już szereg szkoleń dotyczących tematyki rynków skandynawskich w celach instruktażowych.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Podziel się z innymi:
Translate »