Data wydarzenia: 18.05.2021, 9.00-12.30
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie
16.10 loga

Eksport w Europie - wykorzystanie kanałów e-commerce

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Cele szkolenia

 • zapoznanie się ze wskaźnikami w sprzedaży on-line,
 • zapoznanie się uczestników z metodami budowania wiarygodności nowego sklepu internetowego,
 • przedstawienie skutecznego procesu zakupowego – jak powinien wyglądać?
 • poznanie najważniejszych kanałów e-commerce wykorzystywanych w eksporcie na terenie Europy,
 • omówienie najbardziej skutecznych metod zbierania bazy e-maili potencjalnych klientów,
 • zwiększenie potencjału sprzedażowego – upselling i crosseling,
 • omówienie studium przypadków na przykładach wybranych sklepów internetowych    i internetowych platform handlowych,
 • zapoznanie z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Agenda

9:00–9:15 – prezentacja wprowadzająca BARR

9:15–10:15 – I Blok tematyczny – wprowadzenie do sprzedaży internetowej:

 1. Jakie wskaźniki mierzyć w sprzedaży online?
 2. Jak zbudować wiarygodność nowego sklepu internetowego?
 3. Skuteczny proces zakupowy – jak powinien wyglądać?

10:15-11:15 – II Blok tematyczny – wskazanie i omówienie najważniejszych kanałów e-commerce’owych wykorzystywanych w eksporcie na terenie Europy – ich funkcjonalności  i specyfiki funkcjonowania na wskazanych rynkach, w tym:

 1. sklepy internetowe
 2. internetowe platformy handlowe

 11:15-11:30 – przerwa

11:30-12:30 – III Blok tematyczny – marketing w e-commerce

 1. omówienie zasad i etapów tworzenia, wdrażania i implementacji najważniejszych kanałów e-commerce’owych wykorzystywanych w eksporcie na terenie Europy;
 2. wskazanie i omówienie praktycznych przykładów wykorzystania najważniejszych kanałów e-commerce’owych wykorzystywanych w eksporcie na terenie Europy.
 3. niezbędne narzędzia marketingowe, jak efektywnie zbierać bazę e-maili potencjalnych klientów, zwiększenie potencjału sprzedażowego: upselling i crosseling.
 4. Elementy stanowiące przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

12:30 – sesja pytań i odpowiedzi wg potrzeb uczestników wydarzenia

Informacje o prelegencie

Mariusz Stryżko

CEO i menadżer projektów GO GLOBAL GROUP. Ekspert w zakresie kanałów e-commerce’owych wykorzystywanych w eksporcie na terenie Europy. Twórca autorskich szkoleń dotyczących marketingu w eksporcie i sprzedaży on-line. Prowadzi duże projekty doradcze w zakresie skutecznej internacjonalizacji MŚP na rynkach zagranicznych, monitoruje rynki i optymalizuje strategie działań handlowych i marketingowych oraz powstawanie nowych produktów i usług innowacyjnych branż. Skutecznie motywuje i prowadzi swoje zespoły projektowe do wyznaczonych celów. Odpowiada za kompleksowe działania w obszarze sprzedaży i rozwoju biznesu. Wspomaga działania związane z inwestycjami typu Venture Capital, koordynuje działania skierowane na wprowadzanie polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne oraz pozyskuje finansowanie unijne oraz prywatnych inwestorów. Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizator

Szkolenie online realizowane jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Translate »