Data wydarzenia: 24.06.2019, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Pragniesz sprawdzić czy masz żyłkę do prowadzenia biznesu? Zapraszamy do wzięcia udziału w grze symulacyjnej, w której przećwiczysz przydatne podczas prowadzenia własnej firmy kompetencje – zdolność podejmowania szybkich decyzji, prowadzenia szybkich obliczeń i kalkulacji oraz negocjacji. Spotkanie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”


Gdzie: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, sala konferencyjna.

Kiedy: 24.06.2019 r., godz. 9.00-16.00.


Głównym celem szkolenia jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji społecznych wśród osób uczestniczących w zajęciach poprzez zgromadzenie jak największego majątku w postaci towarów oraz gotówki.


Cele szczegółowe:

  • upowszechnianie wiedzy o podstawowych zasadach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej;
  • poznanie takich zjawisk rynkowych jak: konkurencja, spółka, przychód, dochód, koszt
  • nabycie umiejętności negocjacyjnych;
  • umiejętność współpracy;
  • komunikacja;
  • szybkie podejmowanie decyzji.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

  • prezentacja zasad gry;
  • praca w grupie;
  • realizacja rozgrywki;
  • dyskusja.

Partnerami programu „Akcja Akceleracja!” są: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z.o.o., Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »