Data wydarzenia: 22.03.2019, 9:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Pragniesz sprawdzić czy masz żyłkę do prowadzenia biznesu? Zapraszamy do wzięcia udziału w grze symulacyjnej, w której przećwiczysz przydatne podczas prowadzenia własnej firmy kompetencje – zdolność podejmowania szybkich decyzji, prowadzenia szybkich obliczeń i kalkulacji oraz negocjacji.


Gdzie: Wojewódzki Urząd Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy), przy ul. Paderewskiego 26, sala nr 15.

Kiedy: 22.03.2019 r., godz. 9.00-11.00.


Głównym celem szkolenia jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji społecznych wśród osób uczestniczących w zajęciach poprzez zgromadzenie jak największego majątku w postaci towarów oraz gotówki.

Cele szczegółowe:

  • upowszechnianie wiedzy o podstawowych zasadach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej;
  • poznanie takich zjawisk rynkowych jak: klaster, spółka, konkurencja;
  • nabycie umiejętności negocjacyjnych;
  • umiejętność współpracy;
  • komunikacja;
  • szybkie podejmowanie decyzji.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

  • prezentacja zasad gry;
  • praca w grupie;
  • realizacja rozgrywki;
  • dyskusja.

W warsztacie wykorzystana zostanie gra symulacyjna pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Translate »