Data wydarzenia: 18.12.2015, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie
[well anim=”” boxbgcolor=””]

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego 18 grudnia 2015 r. po raz kolejny organizuje „Spotkanie z przedsiębiorczością – jak założyć i rozwinąć własną firmę”. Cykl spotkań kierowany jest do wszystkich osób planujących założyć własną firmę oraz prowadzących już swoją działalność i chcących ją dalej rozwijać.

Podczas spotkania uczestnicy uzyskają od specjalistów wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dowiedzą się również z jakich form wsparcia mogą korzystać, jak pozyskać fundusze na prowadzenie działalności oraz skąd brać pomysły na biznes.

Agenda spotkania przedstawia się następująco:

10:00 Otwarcie

10:10 Prezentacje:

  • Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej z uwzględnieniem harmonogramów konkursów na I kwartał 2016 r. (Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy);
  • Staże i doposażenie stanowiska pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy);
  • Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG (Urząd Miasta Bydgoszczy, Referat Działalności Gospodarczej);
  • Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz ustalanie podstawy wymiaru składek przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą (Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
  • Formy wspierania przedsiębiorczości oferowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy);
  • Skąd brać pomysł na biznes? (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Bydgoszczy);
  • Prezentacja Harmonogramu konkursów RPO na 2016 rok wraz z przybliżeniem działań i poddziałań (Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy).

11:15 Konsultacje, pytania, dyskusje.

12:00 Zakończenie.

Po prezentacjach uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania partnerom wydarzenia.

Spotkanie obędzie się dnia 18 grudnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:00, w siedzibie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ulicy Mennica 6, w sali nr 2 na parterze budynku.

 Zapisy online – formularz kontaktowy: link

Partnerami cyklu spotkań są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, Referat Działalności Gospodarczej, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z p. Marcinem Przybylskim, 52 58 58 822; marcin.przybylski@barr.pl.

Translate »