Data wydarzenia: 25.02.2022, 11.00-12.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Instrumenty wsparcia Biura Regionalnego PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od ponad 20 lat realizuje szereg projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych, bierze aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu polityki państwa w obszarze wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, tworząc otoczenie wspierające sektor MŚP. Nowo powstałe Biuro Regionalne instytucji w Poznaniu pragnie „przywitać się” z lokalnymi przedsiębiorcami i porozmawiać o swoich instrumentach wsparcia.

Podczas szkolenia ekspertki PARP opowiedzą o:

  • zadaniach Biura Regionalnego PARP w Poznaniu,
  • bieżącej ofercie PARP,
  • dyrektywie Drugiej Szansy i narzędziach ją wdrażających,
  • gospodarce o obiegu zamkniętym (dalej GOZ) w świetle nadchodzącej perspektywy finansowej.

Szkolenie poprowadzą:

Magdalena Urbaniak – starszy specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie Polski Zachodniej. Prowadzi działania informacyjno-promocyjne w zakresie działalności PARP. Organizuje i prowadzi spotkania konsultacyjno-informacyjne w zakresie oferty Agencji, a także bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej, szczególnie dotyczących koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

Ewelina Suska – starszy specjalista ds. informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania. Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu Systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz działań realizowanych w ramach dyrektywy 2019/1023. Organizuje i prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców, bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej. Opracowuje materiały promocyjne dotyczące SWO oraz wspiera i promuje system w skali ogólnopolskiej. Odpowie na Twoje pytania w kwestii SWO i dyrektywy 2019/1023.

Paulina Leszczyńska – starszy specjalista ds. gospodarki obiegu zamkniętego. Odpowiada za współpracę z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na terenie Polski Zachodniej w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Prowadzi działania analityczne, przygotowuje raporty o charakterze desk research oraz monitoruje aktywność podmiotów w celu identyfikacji ich potrzeb i potencjału w obszarze GOZ. Organizuje spotkania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego kierowane do sektora MŚP, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz interesariuszy zewnętrznych.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i Biuro Regionalne w Poznaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »