Data wydarzenia: 09.03.2021, 10.00-11.30
Miejsce: Online
Kategoria: szkolenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie online pt. „Instrumenty wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, które odbędzie się 9 marca 2021 r., w godz. 10.00-11.30.


Podczas spotkania zostanie zaprezentowana aktualna oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców.

Po części szkoleniowej odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie online poprowadzi Pani Grażyna Czerwińska, ekspert PARP. Od 2004 roku związana z funduszami unijnymi. Uczestniczyła w realizacji projektów przedakcesyjnych Phare oraz dalszych okresów finansowania z funduszy UE. Obecnie zaangażowana w prace grupy roboczej przygotowującej PARP do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Ekspert w edukacji i informowaniu przedsiębiorców o możliwościach finasowania projektów.


Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.


Udział w szkoleniu online jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

Zachęcamy do rejestracji na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod niniejszym linkiem.

Translate »