Data wydarzenia: 12.04.2018, 10:00
Miejsce:
Kategoria: wydarzenie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz spółka 4Synchronicity, ekspert w dziedzinie wdrażania i optymalizacji Centrów Usług Wspólnych (CUW), ma przyjemność zaprosić na konferencję pt.: „Budowa Centrum Usług Wspólnych w ramach Grupy Kapitałowej”, która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w restauracji SOWA, przy ul. Mostowej 4 w Bydgoszczy.

 

Celem spotkania jest zaprezentowanie konceptu centralizacji i standaryzacji obszarów wsparcia (back office) w grupie kapitałowej, przedstawienie podstawowych zasad budowy optymalnego modelu biznesowego CUW, a także omówienie efektywnego zarządzania migracją procesów biznesowych.

 

Konferencja będzie miała formę dynamicznych sesji panelowych, połączonych z interaktywną debatą, co umożliwi zabranie głosu każdemu uczestnikowi. Prelegentami będą eksperci – praktycy w zakresie wdrażania oraz optymalizacji CUW wraz z przedstawicielami grup kapitałowych, którzy zrelacjonują zarówno kluczowe czynniki sukcesu, jak i główne ryzyka napotkane podczas realizacji tego typu projektów.

Agenda wydarzenia:

 

10:00 – Rejestracja i kawa

 

10:15 – Otwarcie konferencji

 

10:30 – Budowa Centrum Usług Wspólnych w ramach Grupy Kapitałowej – analiza case study

 • Główne kryteria procesu decyzyjnego dla budowy centrum usług wspólnych (CUW)
 • Budowanie optymalnego modelu CUW
 • Realne vs oczekiwane benefity – retrospektywa
 • Transformacja modelu biznesowego opartego o centralizacje i standaryzacje – kiedy i jak to wdrożyć

 

11:15 – Przerwa kawowa

 

11:30 – Budowanie optymalnego modelu biznesowego SSC/CUW

 • Różnice pomiędzy podejściem procesowym a podejściem zorientowanym na klienta
 • Projektowanie efektywnej struktury CUW
 • Efektywne zarządzanie komunikacją podczas zmiany
 • Budowa i wdrożenie modelu rozliczeń pomiędzy CUW a klientem wewnętrznym

 

12:15 – Transformacja obszaru wsparcia (na przykładzie finansów i księgowości) w zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej – analiza case study

 • Tworzenie optymalnego planu transformacji biznesowej: optymalizacja => centralizacja vs centralizacja => optymalizacja
 • Mapowanie Zadań / Strumienia Wartości (VSM) jako punkt wyjścia do centralizacji
 • Przejście od struktury zdecentralizowanej do modelu CUW
 • Efektywne zarządzanie migracją procesów biznesowych

 

13:15 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

13:20 – Lunch

Zapraszają:

EDYTA WIWATOWSKA

Prezes Zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo oraz studiów podyplomowych z Programowania rozwoju regionalnego i zarządzania projektami. Posiada tytuł radcy prawnego. Od 2000 roku związana z obsługą inwestorów w Bydgoszczy. W latach 2007 – 2013 pełniła funkcję Koordynatora Zespołu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w strukturach Urzędu Miasta Bydgoszczy. W ramach prowadzonych projektów koordynowała prace związane z uruchomieniem w Bydgoszczy podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej oraz z sukcesem prowadziła negocjacje z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami, skutkujące realizacją inwestycji na terenie Bydgoszczy. W listopadzie 2013 roku powierzono jej zadanie utworzenia Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., odpowiedzialnej za szeroko rozumianą promocję gospodarczą Bydgoszczy, współpracę z przedsiębiorcami i obsługę nowych projektów inwestycyjnych. Do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu agencji.

MARIUSZ SZAŁAJ

Prezes 4Synchronicity Customized Outsourcing Solution

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu i standaryzacji procesów biznesowych, zwiększaniu ich wydajności oraz efektywności kosztowej w obszarach operacji finansowych, HR oraz IT. Jest ekspertem w dziedzinie budowania i optymalizacji Centrów Usług Wspólnych (CUW/SSC). Jest też wieloletnim praktykiem w zakresie zarządzania projektami i zarządzania zmianą zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Z sukcesem tworzył i kierował Centrami Usług Wspólnych m.in. w Polsce, Rosji, Argentynie, Wenezueli, Indiach, Chinach. Zarządzał projektami transformacji biznesowej na poziomie regionalnym i globalnym w ponad 50 krajach w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce, Australii i Europie.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zastrzega pierwszeństwo przy rejestracji dla przedsiębiorstw wchodzących w skład grup kapitałowych.
Translate »