Data wydarzenia: 08.11.2021, 10.00-12.00
Miejsce: online
Kategoria: konferencja

Start-Up Bydgoszcz online! O zatrudnianiu cudzoziemców

Hasło tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości to „biznes jutra”. Czym będą charakteryzowały się przyszłe przedsiębiorstwa? Z pewnością będą bardziej multinarodowe. Tych, którzy teraz już zastanawiają się nad zatrudnieniem pracownika z zagranicy w firmie wspólnie z Fundacją Emic i Centrum Doradztwa Migracyjnego zapraszamy na inaugurację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim.

Plan konferencji

10.00-10.05, przywitanie gości przez organizatorów

10.05-10.35, Łukasz Lewandowski, Prawne aspekty legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców

10.35-11.05, Klaudia Iwicka, Procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy

11.05-11.40, Przemysław Wyciechowski, Przyjazna Firma – dobre praktyki w zatrudnianiu cudzoziemców

Z tematyką wydarzenia zapoznają nas eksperci Fundacji Emic i Centrum Doradztwa Migracyjnego:

Łukasz Lewandowski

Łukasz Lewandowski – radca prawny. Od kilku lat współpracuje z Fundacją EMIC, a wcześniej z Polską Akcją Humanitarną, udzielając pomocy prawnej cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski. Ponadto zajmuje się obsługą prawną dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych. Oprócz tego prowadzi praktyczne szkolenia dotyczące zakładania działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego.

Klaudia Iwicka

Klaudia Iwicka – absolwentka administracji, podyplomowego prawa pracy oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Gdańskim. Współzałożycielka i Wiceprezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, gdzie pracuje od 9 lat jako doradczyni w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Współzałożycielka Centrum Doradztwa Migracyjnego Sp. z o.o., w której odpowiedzialna jest m.in. za doradztwo skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Przemysław Wyciechowski

Przemysław Wyciechowski – absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Emic, specjalista ds. rynku pracy. Pomysłodawca i koordynator programu „Przyjazna firma” skierowanego do firm, w których zatrudniani są migranci.

Organizator i partnerzy

Organizatorem Konferencji jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją Emic i Centrum Doradztwa Migracyjnego.

logo BARR
logo centrum doradztwa migracyjnego

Jak przebiegać będzie rejestracja na konferencję

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danej konferencji. Po rejestracji na konferencję, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do konferencji.

Translate »