Data wydarzenia: 25.04.2023, 10.00-11.30
Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 (I piętro, sala nr 4)
Kategoria: szkolenie

Personal branding w generowaniu pomysłów na biznes

Jak wykorzystać markę osobistą przy tworzeniu pomysłu na działalność gospodarczą? Podczas szkolenia zastanowimy się, jak spożytkować naszą wiedzę, mocne strony i umiejętności (tworzące markę osobistą) podczas generowania pomysłów na biznes.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Podczas spotkania porozmawiamy o:

  • autodiagnozie kompetencji biznesowych – jakie kompetencje muszę poprawić?
  • tym, czym jest personal branding (na przykładach),
  • moich cechach szczególnych, zaletach, mocnych stronach – jaką firmę w oparciu o nie chciałabyś/chciałbyś prowadzić?
  • Twoim idealnym dniu w pracy w swojej firmie.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p.o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator i partnerzy

Szkolenie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami projektu są Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Translate »