Data wydarzenia: 15.11.2023, 10.00-11.30
Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, sala konferencyjna
Kategoria: szkolenie
grafika stp 2023

Zastosowanie podpisu i pieczęci elektronicznej w przedsiębiorstwie

Wykorzystywanie podpisu i pieczęci elektronicznej staje się wygodną codziennością współczesnych przedsiębiorców. Podczas szkolenia wskażemy, jakie są zalety stosowania tych rozwiązań. Wydarzenie odbywa się w ramach 16. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zapraszamy w gościnne progi Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, współorganizatora wydarzenia.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zaletami stosowania podpisu i pieczęci elektronicznej w przedsiębiorstwie.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do tematu:

 • kilka słów o prelegencie,
 • cel szkolenia i znaczenie zastosowania podpisu i pieczęci elektronicznej w działalności przedsiębiorcy,
 • omówienie podstawowych pojęć i definicji związanych z elektronicznym podpisem i pieczęcią.

Bezpieczeństwo i legalność podpisu oraz pieczęci elektronicznej:

 • przepisy prawne.

Praktyczne aspekty korzystania z podpisu elektronicznego:

 • omówienie różnych rodzajów podpisów elektronicznych i ich zastosowań,
 • przykłady praktycznych zastosowań podpisu elektronicznego w dokumentach i umowach,
 • korzyści z posiadania usług zaufanych.

Funkcje i znaczenie pieczęci elektronicznej:

 • wyjaśnienie roli pieczęci elektronicznej jako formy identyfikacji przedsiębiorcy,
 • przykłady praktycznych zastosowań pieczęci elektronicznej w dokumentach i umowach,
 • korzyści z obsługi KSeF pieczęcią kwalifikowaną.

Studium przypadków:

 • sesja pytań i odpowiedzi, w której uczestnicy mogą zgłaszać swoje wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Podsumowanie i zakończenie:

 • podsumowanie najważniejszych informacji i wniosków,
 • podziękowanie uczestnikom za udział w szkoleniu,
 • Udostępnienie materiałów i informacji kontaktowych dla dalszej pomocy i wsparcia w zastosowaniu podpisu i pieczęci elektronicznej.

Informacje o prelegentce

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Peplińska – Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży w Bydgoszczy Krajowej Izby Rozliczeniowej. Od kilku lat związana z instytucjami sektora finansowego. W Banku Spółdzielczym w Koronowie koordynowała pracę ośmiu oddziałów. Jako kierownik i koordynator sprzedaży, obsługi klienta i marketingu pracowała także w Polkomtel, Liberty Poland, PHU Prymus. Specjalizuje się w obszarze usług zaufania: podpisu elektronicznego i pieczęci kwalifikowanej. W zakresie digitalizacji procesów biznesowych i administracyjnych współpracuje z kluczowymi instytucjami i firmami w regionie. Jest absolwentką studiów menedżerskich oraz ekonomii i rachunkowości.

Organizatorzy

logo BARR
logo KIR
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu logo

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie stacjonarne.

Translate »