Data wydarzenia: 15.04.2021, 10.00-13.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest dla pracodawców sektora MŚP.

Informacje o szkoleniu

Agenda szkolenia:

1. Podstawa prawna refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom;

2. Przedstawienie wykazu zawodów refundowanych;

3. Kim jest Instruktor praktycznej nauki zawodu? (omówienie pojęcia);

4. Omówienie treści Wniosku o zawarcie umowy o refundację;

5. Omówienie treści Wniosku o zwrot poniesionych kosztów.

Informacje o prelegencie

Szkolenie przeprowadzi ekspertka CEiPM – Donata Kubiak, Specjalista ds. refundacji.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy uczestnik, który wypełni formularz rejestracyjny otrzyma od przedstawiciela BARR link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Translate »