Data wydarzenia: 28.01.2022, 10.00-12.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Umowy na roboty budowlane w świetle nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych w regulacjach dotyczących umów o roboty budowlane oraz możliwość wspólnego wykonania zamówienia w ramach umowy konsorcjum.

Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi umowy o roboty budowlane, wskazanie najistotniejszych postanowień umownych, właściwe zabezpieczenie interesów podwykonawcy.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych.

Plan szkolenia

Blok I

Prowadzący: Maciej Sarnowski – PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych

 • zmiany wprowadzone nową ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczące umów o roboty budowane,
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych,
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych,
 • zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Blok II

Prowadzący: Mateusz Zaborowski – Goldwin Wesołowski Wspólnicy

Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu robót budowlanych w formie konsorcjum

Umowa konsorcjalna:

 • forma i treść umowy konsorcjalnej,
 • przedmiot umowy konsorcjalnej,
 • charakter prawny konsorcjum,
 • reprezentacja konsorcjum,
 • cel, dla osiągnięcia którego zawierane są umowy konsorcjalne.

Współdziałanie podmiotów w ramach konsorcjum – przykładowe klauzule umowne:

 • lider konsorcjum – zadania, obowiązki, reprezentacja; wynagrodzenie lidera,
 • partnerzy konsorcjum,
 • podział zadań w ramach konsorcjum,
 • podział korzyści i kosztów w ramach konsorcjum,
 • odpowiedzialność zewnętrzna i wewnętrzna konsorcjum,
 • zasady podejmowania decyzji w ramach konsorcjum.

Informacje o prelegentach

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Mateusz Zaborowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako prawnik u jednego z największych w Polsce generalnych wykonawców drogowych robót budowlanych. Dotychczas zajmował się obsługą roszczeń kontraktowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. W chwilach wolnych śledzi orzeczenia sądów powszechnych w zakresie obejmującym szeroko rozumiane prawo budowlane. Obecnie student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych i Goldwin Wesołowski Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »