Data wydarzenia: 27.09.2021, 10.00-11.15
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Rozwój pracownika i budowanie zaangażowanych zespołów w organizacji

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom zasad budowania zaangażowanych zespołów w organizacjach.

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności przedsiębiorcom sektora MŚP.

Podczas interaktywnego spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące:

  • kultury uczenia się i mobilności pracownika wewnątrz organizacji jako kluczowych elementów przy budowaniu marki pracodawcy z wyboru,
  • zespołu HR jako strategicznego partnera biznesowego o proaktywnym podejściu,
  • efektywnego rozwijania kompetencji pracowników – rekomendacji w zakresie tworzenia programów rozwojowych,
  • modeli przywództwa, który sprzyjają budowaniu kluczowych kompetencji w organizacji,
  • lidera w roli coacha, czyli zwiększania motywacji i zaangażowania w zespole,
  • odpowiedzialności pracownika za kształtowanie swojej ścieżki zawodowej.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Krzemień, która zarządza rozwojem marki Right Management (ManpowerGroup) w Polsce. Współpracuje na poziomie strategicznym i operacyjnym z organizacjami w momencie zmian, przy projektach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji, budując strategie zarządzania talentami, w tym mobilności talentów. Koordynuje projektowanie i realizację dedykowanych programów w obszarze redeployment oraz outplacement, a także rozwijania skutecznego przywództwa wewnątrz organizacji. Współtworzy rozwiązania dla klientów w zakresie rozwoju kompetencji trans (programy up-skillingu i re-skillingu). Zaangażowana w promowanie polityki różnorodności i inkluzywności w organizacjach. Jako doświadczony coach kariery z sukcesami towarzyszy osobom w momencie zmiany, a także aktywnie wspiera osoby w procesie świadomego budowania dalszej ścieżki kariery.  Z branżą HR związana od 2007 roku. Trener, certyfikowany konsultant kariery, coach, certyfikowany konsultant Hogan Assessment, wykładowca na uczelniach wyższych w zakresie HRM i coachingu.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Organizatorzy

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ManpowerGroup.

Translate »