Data wydarzenia: 21.03.2023, 10.00-11.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez instrumenty rynku kapitałowego

Instrumenty rynku kapitałowego są często wykorzystywane przez przedsiębiorców jako środek do finansowania swych firm. Podczas szkolenia dowiesz się, jak je wykorzystywać w tym zakresie.

Podczas szkolenia:

  •  poznasz możliwości finansowania dla przedsiębiorstw poprzez akcje i obligacje,
  • dowiesz się jakie są rodzaje akcji i obligacji i jak wygląda obecnie ich rynek,
  • dowiesz się, jak instytucje finansowe analizują przedsiębiorstwa, które pozyskują kapitał z rynku finansowego.

Szkolenie poprowadzą:

Andrzej Korytkowski. Dyrektor Departamentu Rynku Pierwotnego, Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych. Zdobywał je w szeregu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. CA IB Investment Bank, Citibank Handlowy, Bank Pekao) oraz w domach maklerskich i firmach doradczych (m.in. NWAI Dom Maklerski, Ipopema Securities, FinCo Group). Uczestniczył w wielu transakcjach na rynku kapitałowym, w tym wprowadzeniach spółek do obrotu na GPW, emisjach obligacji i restrukturyzacji oraz w transakcjach fuzji i przejęć.

Kamil Trybański. Wykwalifikowany analityk inwestycyjny z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizujący się w strukturyzowaniu finansowania, zarządzania ryzykiem, analizę spółek i doradztwie strategicznym przedsiębiorstw. Posiada umiejętności w zakresie rozwoju biznesu, marketingu, motywowaniu zespołów oraz analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, trendów i wyciągania z nich wniosków. Z analizą fundamentalną i giełdą papierów wartościowych związany od 2008 roku, a doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w domach maklerskich oraz w alternatywnych funduszach inwestycyjnych.

Organizatorzy

logo BARR
Prospel Capital logo

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »