Data wydarzenia: 17.01.2023, 9.00-11.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Zarządzanie ryzykiem walutowym w czasie dużej zmienności kursów walut

Każda firma prowadząca działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych narażona jest na ryzyko walutowe. Aby je zneutralizować, należy w prawidłowy sposób zarządzać pozycją walutową. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób to robić.

Dla kogo?

Szkolenie online ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności przedsiębiorcom sektora MŚP.

Podczas szkolenia:

  • przedstawiony zostanie przegląd bieżącej sytuacji na rynku walutowym: EUR/PLN oraz USD/PLN (prognozy, cykliczność oraz sezonowość kursów walut, zalecania oraz plan działań dla importerów i eksporterów),
  • przedstawiony zostanie Stochastic wskaźnik analizy technicznej, pomocny w wyborze momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji wymiany walut.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Jacek Maliszewski – główny ekonomista w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. Z rynkami finansowymi związany od 30 lat. Pierwsze inwestycje na rynku kapitałowym przeprowadzał w 1992 r. Z rynkiem walutowym związany od 25 lat. W latach 1996-1999 był szefem zespołu zarządzania ryzykiem rynkowym w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. ze Szczecina. Równolegle od 1994 do 2001 r. był pracownikiem naukowym w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Uniwersytecie Szczecińskiem. Od 20 lat pomaga importerom oraz eksporterom w profesjonalny sposób zarządzać ryzykiem walutowym.  Przeprowadził kilkaset szkoleń stacjonarnych oraz webinarów internetowych z tej tematyki.

Organizatorzy

logo BARR
Logo niezalezny dom maklerski

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy uczestnik, który wypełni poniższy formularz rejestracyjny otrzyma link dostępu do szkolenia online realizowanego na platformie Freshmail wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Translate »